Fietspaden krijgen eigen 'straatnaam'

08-08-2018 Nieuws Kor Kegel

Vooral apart liggende fietspaden verdienen een eigen naam, ook als de namen ontleend worden aan parallel lopende straten

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om drie fietspaden in Schiedam van een eigen naam te voorzien.

Het fietspad evenwijdig aan de Nieuwpoortweg krijgt de naam Nieuwpoortpad. Het loopt tussen de ’s-Gravelandseweg en de Delflandbrug, dat is een van de twee bruggen die bedrijventerrein ’s-Graveland over de Schiedamse Schie heen verbindt met de Spaanse Polder.

Langs de Muiderslotstraat loopt een fietspad dat het Muiderslotpad gaat heten. In de Kastelenbuurt van Woudhoek voert het van het Slot Loevesteinpad en Waterstokerstraat naar de oostzijde van de Kasteelweg.

Het fietspad langs de Brederoweg krijgt de naam Bovenlangs. Het pad loopt tussen de Mozartlaan en de gemeentegrens van Vlaardingen. Waar de rijbaan van de Brederoweg in Vlaardingen overgaat in Europaboulevard, gaat het Bovenlangs over in het Vlaardingse fietspad Achterlangs. Dat is een lang fietspad dat parallel aan de A4 loopt langs het sportcomplex van Zwaluwen en vervolgens langs het Kethelplein en de A20 naar de Lepelaarsingel in Vlaardingen-Holy, waar het min of meer overgaat in Achter het Zonnehuis. 
In het besluit van B & W van Schiedam over de naamgeving van Bovenlangs staat overigens ‘Van Beethovenlaan in het oosten’, maar niet alle ambtenaren kennen Schiedam even goed.