Extra cameratoezicht metrostation Parkweg

24-02-2021 Nieuws Redactie

Burgemeester Lamers kiest voor verlenging van het cameratoezicht op drie locaties

SCHIEDAM – Er blijft cameratoezicht in het Prinses Beatrixpark, het Van ’t Hoffplein en de Parkweg-Mgr. Nolenslaan, maar extra camera’s komen er bij metrostation Parkweg. Dat blijkt na onderzoek van hogeschool Inholland een locatie om extra in de gaten te houden.  

In meer delen van Schiedam zijn camera’s geplaatst, maar burgemeester Cor Lamers heeft nu besloten het toezicht op de drie genoemde locaties te verlengen omdat de drie jaar durende aanwijzing afliep. Lamers heeft overlegd met de politie en het Openbaar Ministerie en mede naar aanleiding van een evaluatie kiest hij voor continuering, opnieuw voor drie jaar.  

Uit de evaluatie is gebleken dat het aantal aangiften afneemt op de Parkweg in Nieuwland en het Van ’t Hoffplein in Schiedam-Oost, maar dat er een stijging zichtbaar is op de Nolenslaan en in het Beatrixpark. “Vooral het aantal vernielingen valt op, maar ook vinden er nog steeds meerdere (gewapende) straatroven plaats”, schrijft Lamers aan de gemeenteraad van Schiedam.  

Uit de rapportage Veiligheid en Leefbaarheid blijkt dat er de afgelopen jaren weer sprake is van een toename van de subjectieve onveiligheid. Dit beeld is onlangs nog bevestigd door het onderzoek van de Hogeschool Inholland naar de veiligheidsbeleving in een aantal buurten in Schiedam. Lamers: “Alle drie gebieden zijn nog steeds kwetsbaar als het gaat om de risico’s van verstoring van de openbare orde, de onveiligheid en het risico op (ondermijnende) criminaliteit.”  
Hoewel de absolute cijfers daar niet altijd direct aanleiding tot geven, zijn de incidenten zodanig dat volgens de burgemeester de subjectieve veiligheid in het geding is. 

Lamers ziet veel draagvlak voor de inzet van cameratoezicht in Schiedam. Onder politieagenten neemt het veiligheidsgevoel toe doordat cameratoezicht ondersteuning biedt aan collega’s op afstand en zo het gericht verlenen van assistentie mogelijk maakt. De afgelopen jaren zijn camerabeelden na strafbare feiten met succes gebruikt voor de opsporing en vervolging van de daders. Camera’s zijn een effectief en efficiënt middel gebleken voor de politie voor het snel inschatten van situaties en het voorkomen van (verdere) escalaties.  

Lamers vindt dat cameratoezicht geen doel op zichzelf mag zijn, maar wel een nuttig hulpmiddel is ter bevordering van de veiligheid. De burgemeester is in principe terughoudend met plaatsing, maar als er een concrete noodzaak of aanleiding is past jij het beslist toe. Cameratoezicht heeft op een aantal locaties geleidt tot een vermindering van incidenten, maar blijft de komende jaren nog nodig om deze vermindering verder door te zetten. Ook voor het verder vergroten van het veiligheidsgevoel blijft cameratoezicht nodig.  

Het Beatrixpark heeft inmiddels voor veel Schiedammers een verbeterd en veiliger imago. “Dat moeten we vasthouden”, vindt Lamers. 
De Parkweg en Nolenslaan kennen nog veel onveiligheid. Vooral de omgeving van het metrostation wordt door Inholland een ‘signal place’ genoemd. Hier is dus extra cameratoezicht gewenst. Het Van ‘t Hoffplein kent het risico dat in het voorjaar en de zomer de overlast op het plein en spanningen rond het plein weer toenemen.