Ex-snippergroen wordt nu ook officieel tuin

04-05-2017 Nieuws Kor Kegel

Dit soort openbaar groen gaat er leuker uitzien als de directe aanwonenden het kunnen inrichten

SCHIEDAM – De zevenendertig huishoudens in Schiedam-Noord, die er vorig jaar een stuk tuin bij kregen, hoeven niet bang te zijn dat ze het weer kwijtraken. Hun adressen staan specifiek genoemd in het ontwerp-bestemmingsplan Snippergroen 2017, dat vandaag ter inzage is gelegd.

De functie daarvan is alleen om de uitgifte van openbaar groen aan bewoners te formaliseren. De bewoners mochten zich in 2016 al ontfermen over stukjes groen die daarvoor openbaar groen waren, maar die tot het zogenaamde snippergroen werden gerekend. Het zijn verspreide plekjes waarvan het gemeentebestuur het onderhoud eigenlijk te duur vond.  

Als de direct omwonenden zich over die stukjes snippergroen ontfermen, zal de kwaliteit van de woonomgeving erop vooruit gaan, mits ze geen schutting zetten voor het groen dat ze privé mogen gebruiken. Dat was de gedachte bij de uitgifte.  

Het gaat in de wijk Tuindorp om de Iepenlaan 88 en de Molensingel 105, 123 en 133.
In de Botenbuurt van Woudhoek gaat het om Koggeschip 2 tot en met 14.
In de Geuzenbuurt van Woudhoek betreft het de Jacobus J.W. Boezemanstraat 16 en 18.
En tot slot in Kethel-Oost gaat het om de Koekoekslaan 9-13, het Laagland 2-6, 13-23 en 14-18, Rietkraag 19-23 en Weide 2-6 en 19-23.  

Deze adressen zijn specifiek opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Snippergroen 2017, dat vandaag ter inzage is gelegd. In 2014 heeft de gemeenteraad de nota ‘Werkwijze snippergroen’ vastgesteld. In deze nota staan richtlijnen omtrent de uitgifte van openbaar groen aan bewoners voor privégebruik als tuin. In 2016 is aan diverse bewoners snippergroen uitgegeven. De uitgifte van de gronden maakt het nu nodig om de openbare groenbestemming van de gronden te wijzigen naar een woon- of tuinbestemming.  

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan het Stadserf, maar het is ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente Schiedam.

Gedurende zes weken kunnen bezwaarschriften worden ingediend, maar de kans dat deze worden gehonoreerd is bij voorbaat klein, want de gemeente zal de uitgifte van de stukjes snippergroen niet gaarne terugdraaien.


Gerelateerd