Eten afhalen in de horeca is in beperkte mate toegestaan

19-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Cor Lamers: nauwelijks opvang nodig van kinderen van ouders met vitale functies

SCHIEDAM – De horeca heeft goed gehoor gegeven aan het kabinetsbesluit dat alle cafés en restaurants dicht moeten. Zondagavond om zes uur zijn ze alle dicht gegaan zonder dat het Team Handhaving & Toezicht eraan te pas moest komen. Dat heeft burgemeester Cor Lamers gisteravond meegedeeld aan het presidium van de Schiedamse gemeenteraad; het presidium is het periodieke overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters.  

Lamers sprak ook van de nieuwe regeling die bepaalt dat eten afhalen in de horeca ‘in beperkte mate’ alsnog is toegestaan. Als er binnen niet langer gegeten of gedronken wordt, kunnen zaken voor afhaalservice open blijven. “Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars”, aldus de burgemeester. “Mogelijk geldt dat ook voor coffeeshops, daarover wordt nog meer informatie verstrekt.” 

Lamers rept niet over de mogelijkheid dat eetzaken ook menu’s aan huis brengen, zoals elders toegestaan is, maar daaruit kan worden afgeleid dat de brengservice ook in Schiedam mag. Een aantal horeca-ondernemers overweegt de keuken open te houden. Het restaurant is dan wel dicht, maar zo kunnen de klanten de klanten toch thuis ‘bediend’ worden. “Thuis uit eten”, is de slogan in het Coronatijdperk.  

Lamers deelde mee dat er de komende weken ook in Schiedam geen weekmarkt plaatsvindt. “Zij vallen onder de definitie waarbij meer dan honderd personen samenkomen.”  

De burgemeester ging ook in op de situatie in het onderwijs. De aanvullende maatregel van het kabinet om de scholen te sluiten spoort met de wens die al in de Waterwegregio bestond. “Het onderwijs heeft de uitdaging snel, goed en verantwoordelijk opgepakt. De schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs en de grotere kinderopvangorganisaties hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de ontstane situatie. Kinderen van ouders die op het overzicht van vitale beroepen voorkomen worden — als ouders hiertoe verzoeken — wel opgevangen. 

Zondagavond zijn alle medewerkers en ouders van onderwijs en opvang door de verschillende organisaties geïnformeerd. Medewerkers worden geacht ‘gewoon’ aanwezig te zijn tenzij zij zelf gerelateerde ziekteverschijnsel hebben of hun kinderen deze verschijnselen hebben”, aldus Lamers.  

Op een enkele leerling na is er geen verzoek tot opvang gedaan door ouders met vitale functies. Ook in de kinderopvang zijn geen opvangproblemen gesignaleerd. Ook daar is een goede bezetting van pedagogisch medewerkers en een geringe opvangvraag. Lamers: “De kinderopvang kan op dit moment de vraag voor opvang dus goed aan voor de kinderen van de doelgroepouders. Daarnaast kunnen twee organisaties op drie locaties in de stad ook 24-uursopvang verzorgen.” Onderwijsinstellingen Albeda en Zadkine kunnen leerlingen die ‘zorgstudies’ volgen inzetten bij de opvang van leerlingen.

Het leerlingenvervoer is stilgelegd. Er wordt op dit moment door Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geïnventariseerd naar welke scholen van speciaal onderwijs nog wel leerlingen moeten worden vervoerd. Het gaat dan om kinderen van ouders die tot de beroepsgroepen behoren die als vitale functies worden aangemerkt. “Dit vervoer zal dan daarna doorgang vinden. Mogelijk in aangepaste en gecombineerde ritten. Daarover wordt meer duidelijk gemaakt richting de ouders.”  

De wijkondersteuningsteams (WOT’s) blijven voor dringende situaties met een maximale bezetting van twee medewerkers open voor spreekuren. De dienstverlening gebeurt telefonisch en digitaal. Met cliënten wordt de preventie voor de komende periode besproken. Daarnaast is er met eerste- en tweedelijns zorgaanbieders contact om de continuïteit van noodzakelijke zorg te kunnen borgen. “Met onze welzijnspartners en wijkontwikkeling zijn we in kaart aan het brengen welke bewoners tussen wal en het schip dreigen te vallen en wordt er gekeken naar mogelijkheden om deze mensen zo goed mogelijk te helpen”, rapporteerde Lamers.  

Het presidium vergaderde ditmaal in de Aleidazaal. Deze is in principe veel te groot voor vergaderingen met een beperkt aantal mensen, maar zo konden de burgemeester en de fractievoorzitters verder van elkaar vandaan zitten (social distance). 

Op de gemeentelijke website wordt nieuwe informatie omtrent het Coronavirus en overheidsmaatregelen voortdurend bijgehouden. Dat is voor iedereen te raadplegen.


Gerelateerd