Ernstig bomentekort in Schiedam aanpakken met drie minibossen

21-01-2020 Nieuws Redactie

V.l.n.r. Annemarie van der Veen, wethouder Jeroen Ooijevaar, Dylan Haanappel en Sjoerd Luiten bezoeken een mogelijk plek voor het eerste Tiny Forest

SCHIEDAM - Onze stad krijgt binnen een jaar drie zogenoemde Tiny Forests (vertaald 'kleine bossen'). Op stukjes grond van tweehonderd tot vierhonderd vierkante meter worden zeshonderd bomen geplant. In het totaal levert dat achttienhonderd bomen extra op. Dat is hard nodig in onze stad met een ernstig tekort aan bomen.

In onze stad is er minder dan één boom per inwoner (0,6 om precies te zijn). Over het hele land gezien is het aantal bomen per inwoner bijna vijf (4,8).

Het eerste minibos zal in Park Groenoord komen. Annemarie van der Veen (medewerkster duurzaamheidseducatie bij de gemeente), wethouder Jeroen Ooijevaar,  Dylan Haanappel van IVN (projectleider) en Sjoerd Luiten van IVN (projectleider) namen vanmiddag samen met vertegenwoordigers van de pers een kijkje in Groenoord, achter de Z-flats. Daar zou wellicht het eerste bos kunnen komen, maar de exactie locatie is nog niet bekend. Eerst zal daartoe in gesprek worden gegaan met omwonenden en met de twee basisscholen die bij het minibos in Groenoord betrokken worden, Loep en El Furkan.

Er zal ook met heel veel omstandigheden rekening gehouden moeten worden, zegt wethouder Ooijevaar. Zo is het niet de bedoeling bestaande bomen te kappen. Er zullen geen kabels en leidingen in de grond mogen liggen. Ook zal aan veiligheidsaspecten en zichtlijnen gedacht moeten worden. De afstand naar de genoemde basisscholen zal niet te groot mogen zijn, want voor de scholen gaat het minibos een rol spelen in hun natuureducatie. 

De gemeente hoopt dat in de loop van maart de eerste bomen in Groenoord de grond in kunnen. Op woensdag 11 maart is het Nationale Boomfeestdag 2020. "Het zou mooi zijn als het planten van de eerste bomen voor het aan te leggen Tiny Forest in Groenoord samen zou kunnen vallen met de Nationale Boomfeestdag. We weten niet of dat te halen is, maar we gaan ons best doen", zegt Annemarie van der Veen.

Waar de andere twee minibossen moeten komen is nog niet bekend. Voor de plekken voor de andere bossen mogen Schiedammers de komende tijd ideeën aandragen. Annemarie van der Veen: "Het zou wel mooi zijn als we in november met het aanplanten van het tweede bos kunnen beginnen en maart 2021 met het aanplanten van het derde bos. Maart en november zijn de beste maanden om bomen aan te planten." De bomen zijn niet alleen belangrijk voor het binden van kooldioxide, maar ook voor een verbetering van de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Schiedam is een van de zestien gemeenten in Zuid-Holland waar Tiny Forests worden aangelegd. Vandaag is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen IVN Natuureducatie en de gemeente Schiedam. De aanleg is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland.Gerelateerd