Erker krijgt zijn zonnepanelen

06-12-2020 Nieuws Redactie

Foto's: Ted Konings


SCHIEDAM – Het bleek een mijl op zeven en de realisatie van het project kostte veel meer tijd dan de initiatiefnemers van Energiek Schiedam voor ogen stond, maar sinds afgelopen week liggen er tientallen zonnepanelen op het dak van De Erker.

En eer komende week om is liggen er als het goed is 166 op het wijkcentrum in west en de naastgelegen gymzaal. De investering in de zonnestroominstallatie, volgens planning ruim vijftigduizend euro, wordt gedragen door wijkbewoners.

Dat kan vanwege het systeem van de postcoderoos. Bewoners van het postcodegebied van De Erker, 3117, en omliggende postcodegebieden – vandaar de ‘roos’ – konden meedoen. Energie Schiedam prees het project vooral aan als een mogelijkheid voor vergroening van het energieverbruik door mensen die geen eigen dak hebben om zonnepanelen op te leggen.

Het leeuwendeel van de participaties is verkocht, maar er schijnen nog enkele deelnamebewijzen te koop te zijn. De coöperatie hechtte er waarde aan de panelen onder zo veel mogelijk verschillende mensen af te zetten. De 166 panelen zijn opgedeeld in 1660 zonnedelen die 32,50 per stuk kosten. Energiek Schiedam stelt dat een zonnedeel jaarlijks ongeveer 25kWh aan energie oplevert.

De energiecoöperatie heeft afgelopen jaren lang gesleurd aan realisatie van het project. Het paste mooi in de renovatie van het wijkcentrum, als gebouw eigendom van de gemeente, maar geëxploiteerd door stichting De Erker. De praktijk blijkt, ook al willen alle betrokken partijen meewerken, weerbarstiger, zoals de coöperatie ook al leerde bij het vorige project, de zonnepanelen op het Wennekerpand. Onderzoek naar de draagkracht van de daken, afspraken over vergoedingen voor het gebruik van het dak en verantwoordelijkheden bij calamiteiten of schades, inrichting van een inschrijvingsproces en het vinden van een installatiebedrijf kosten, zeker ook in Coronatijd, veel aandacht en zorg.

Vorig jaar werd al een voorinschrijving gehouden waaruit draagvlak, interesse bleek voor het project. Vanwege het oponthoud hebben naar verluidt niet alle inschrijvers hun afname van zonnedelen gestand gedaan. Hun verdiensten zitten hem in de energiebelasting op de energie die zij zelf thuis verbruiken en het deel van de opbrengst van de elektriciteit dat overblijft na aftrek van kosten. De energie die de panelen opleveren wordt verkocht aan energiebedrijf Samen OM. Energiek Schiedam schat de terugverdientijd van een investering op negen jaar. Het project draait in principe vijftien jaar; dat is de huurtermijn die Energiek Schiedam en de gemeente hebben afgesproken en de looptijd van de belastingaftrek in het kader van de postcoderoos. Verder hebben deelnemers natuurlijk het voordeel te weten dat zij hun energieverbruik verduurzaamd hebben.

De monteurs van Solar Engineers uit Den Haag zijn afgelopen week aan het werk gegaan, op een wijkcentrum dat nog immer gesloten is. Naar verwachting nog deze maand wordt de installatie opgeleverd en in gebruik gesteld.

Bekijk de foto'sGerelateerd