Er komen vijf fietsstraten bij in Schiedam

15-06-2021 Nieuws Redactie

Foto: in de huidige situatie maken fietsers en auto's op het Spinhuispad en de Vijgensteeg in twee richtingen gezamenlijk gebruik van een smalle weg, op de foto zie je een fietser die een bestelbus van de Veiligheidsregio tegemoetkomt (foto door Jan Schrijver)


SCHIEDAM - In Schiedam is er al één zogenoemde 'fietsstraat', te weten Windas in Schiedam-Noord. Een fietsstraat is een straat die vooral bestemd is voor fietsverkeer en waarin auto's 'te gast' zijn. Het college heeft besloten dat nog vijf van dergelijke fietsstraten erbij komen in Schiedam.

Dit liet wethouder Jeroen Ooijevaar vanmiddag weten in een gesprek met de pers over het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanleggen van een vrijliggend fietspad op de Parkweg. Er liggen al stukken vrijliggend fietspad op de Parkweg, maar binnenkort zal het zo zijn dat er op de gehele Parkweg een vrijliggend fietspad ligt. De Parkweg vormt een drukke verbindingsweg voor het fietsverkeer tussen Schiedam-Noord en Schiedam-Centrum. Richting centrum gaat de Parkweg over in het Spinhuispad en vervolgens de Vijgensteeg. Op dit stuk is geen ruimte voor een vrijliggend fietspad. Om fietsers toch een veilige complete verbinding tussen Noord en Centrum te bieden, wordt het stuk Spinhuispad/Vijgensteeg heringericht. 

Dit stuk is nu een normale weg, maar het zal een zogenoemde fietsstraat worden. In dergelijke straten maakt de rode kleur op de weg - aan beide kanten van de weg - duidelijk dat dit ruimte is voor het fietsverkeer. Het middelste stuk, dat voor auto's is, is veel smaller dan het nu is en wordt met een andere kleur aangegeven. Een uitdaging waar men bij de fietsveilige herinrichting mee te maken heeft, is dat het Spinhuispad via een smalle poort onder de woningen doorgaat.

In Schiedam is al één zo'n fietsstraat, namelijk de straat Windas in Schiedam Noord (zie foto bij aankondiging van dit artikel op onze homepage; op dit moment is er beperkt gebruik van Windas toegestaan in verband met de werkzaamheden in het Prinses Beatrixpark, foto door Jan Schrijver).  

Voorts worden de volgende vier wegen (alle in Schiedam-Noord) heringericht tot fietsstraat:
- het zuidelijk deel van de Kerkweg
- Polderweg
- Schiedamseweg (tussen Iepenlaan en Zwaluwlaan)
- de weg bij het Amaliapark.