Drukwerk met weinig nieuws alleen bezorgen bij Ja-sticker

23-01-2020 Nieuws Kor Kegel

Het Nieuwe Stadsblad van gisteren: geen reclamedrukwerk

SCHIEDAM – Vanaf woensdag 1 juli mag ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog worden bezorgd als op de voordeur een Ja-sticker staat. Daarmee volgt Schiedam recente besluitvorming in Rotterdam. Daar maakte de gemeente met de uitgevers van huis-aan-huisbladen de afspraak dat die bladen meer dan dertig procent nieuws (content) moeten bevatten. Dan is de verhouding tussen content en advertenties voldoende om een huis-aan-huisblad niet als reclamedrukwerk aan te merken.  

Staat er meer dan zeventig procent reclame in, dan gaat het om reclamedrukwerk en dat mag dan niet in de bus worden gedaan bij huishoudens die daar niet met een Ja-sticker toestemming voor geven.

Het Nieuwe Stadsblad mag volgens de nieuwe regeling nog wel huis aan huis worden bezorgd, tenzij er een Nee-sticker op de voordeur staat. Burgemeester en wethouders kiezen voor dit in Rotterdam al ingezette beleid, mede omdat de gemeente zelf pagina’s koopt in het Stadsblad om te voldoen aan de wettelijke publicatieplicht. Zo moeten aanvragen voor omgevingsvergunningen publiekelijk bekend worden gemaakt. De gemeente Schiedam kiest ervoor om dat via het enige huis-aan-huisblad van Schiedam te doen.

Rotterdam heeft het eveneens op die manier afgesproken met uitgevers van h.a.h.-bladen, zoals DNG Media (voorheen De Persgroep) en West Media (uitgever van de Rozenburgse Courant/de Schakel).  

Het college van burgemeester en wethouders noemt die regeling een opt-insysteem. Deze term komt oorspronkelijk uit de digitale wereld. Ontvangers van e-mails en sms’jes moeten vooraf toestemming geven om berichten toegestuurd te krijgen. 
Het tegenovergestelde is opt-out waarbij men ongevraagd mails krijgt en men zich kan afmelden. Vaak doet het er nauwelijks toe of iemand zich afmeldt en dat spreekt men van spam.  

Vertaald naar de papieren wereld zou ongeadresseerd reclamedrukwerk als ‘spam’ kunnen worden gezien wanneer huishoudens er niet nadrukkelijk met een Ja-sticker om vragen. Maar voor huis-aan-huisuitgaven met tenminste dertig procent redactionele productie geldt dat dus niet.  

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 1 oktober kondigde het college van B & W de introductie van het opt-insysteem al aan. Deze maand heeft het college van B & W besloten om de Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 aan te passen. Waarom het met afvalstoffen te maken heeft, is dat oud papier ook een vorm van afval is. Met het nieuwe systeem wordt een lagere oud-papierinzameling verwacht, immers, minder verspreid reclamedrukwerk (alleen bij Ja) en ook minder kranten (niet bij Nee). De lagere papierinkomsten denkt het college van B & W te compenseren met lagere verbrandingskosten in het restafval.

In de aanloop zijn er wel wat kosten voor het beschikbaar stellen van gratis brievenbusstickers. Voor het milieu betekent het minder gebruik van inkt en brandstof voor drukwerk waar veel inwoners toch geen behoefte aan hebben.  

Met de nieuwe regeling wordt het ontstaan van dikke ‘advertentiekranten’ minder aantrekkelijk gemaakt, omdat ze alleen mogen worden bezorgd bij voordeuren met een Ja-sticker.  

Een neveneffect hiervan zou kunnen zijn dat adverteerders nadrukkelijker gaan kiezen voor gevestigde media als het Nieuwe Stadsblad (papier) en Schiedam24 (online).