Drie sterke genomineerden voor Anne-Marie van der Lindenprijs

21-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Taart vppr de genomineerden

SCHIEDAM – De Herman Frantsenhuizen in Vlaardingen, Stichting JINC in Rotterdam en Stichting Spring Foundation in Vlaardingen zijn dit jaar genomineerd voor de Anne-Marie van der Lindenprijs. De jury heeft de nominaties bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 13 december om half vier in de Korenbeurs, thuis bij Bibliotheek Schiedam.  

Er zijn in Vlaardingen drie Herman Frantsenhuizen, twee aan de Schiedamseweg en een in de Bloemenbuurt. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners van deze gezinsvervangende huizen ontvangen individuele begeleiding en verzorging en verpleging. Na hun werk op de sociale werkplaats of na het dagverblijf vinden ze in hun Herman Frantsenhuis gezelligheid en ontspanning, een veilig thuis met liefdevolle ontspanning. Om in aanmerking te komen voor de Anne-Marie van der Lindenprijs hebben de Herman Frantsenhuizen een nieuw project aangemeld. Het omvat virtuele fietstochten in Vlaardingen. "Een feest voor het hart, hersenen en herinneringen!" is de naam van het project. "Meer beweging betekent gezondheid, voor het hart en voor de geest. Cliënten kunnen tijdens het fietsen genieten van het uitzicht, dat mooie herinneringen met zich meebrengt."  

JINC Zorgimpuls is bedoeld om Schiedamse jongeren van basisschool tot VMBO kennis te laten maken met de zorg. Het project is gericht op jongeren die van huis uit minder steun krijgen om werk te vinden. JINC wil door middel van TaalTrips, Bliksemstages en sollicitatietraining deze jongeren in aanraking brengen met de zorg en zorgprofessionals. De kans bestaat dat ze zo sneller Nederlands leren. Ze worden getraind in sociale vaardigheden, op een realistische manier die ze motiveert.  

Spring Foundation zet zich al vijf jaar in om (sociale) armoede onder de Vlaardingers te bestrijden. Het accent ligt op 48 gezinnen met kinderen. Zo zijn er drie jaarlijks terugkerende activiteiten, waarvoor Spring een financiële impuls kan gebruiken: het verstrekken van winterschoenen aan kinderen uit arme gezinnen, een cadeau van Sinterklaas voor deze kinderen en een dagje uit voor gezinnen. Maar Spring Foundation wil méér doen tegen armoede en de jury van ‘de Anne-Marie’ heeft rekening gehouden met de wens van deze Vlaardingse stichting om de activiteiten uit te breiden met Maaltijden op Maandag, het verstrekken van winterjassen aan kinderen en een basisset ondergoed voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Spring Foundation doet aan armoedebestrijding.  

De Anne-Marie van der Lindenprijs is bedoeld voor (startende) projecten en initiatieven in de zorg- en welzijnssector in de regio’s Nieuwe Waterweg-Noord en Delft, Westland en Oostland. De prijs is in 2015 in het leven geroepen door Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar, uit waardering voor de inzet die Anne-Marie van der Linden heeft gehad voor de ouderenzorg in Schiedam en Vlaardingen als bestuurder van de Frankelandgroep.