Doorvaarbaar maken van Noordvestgracht is impuls voor watertoerisme

07-07-2020 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Om de sloepenvaart door Schiedam te verbeteren, zijn meerdere aanpassingen in de Schiedamse wateren nodig, zo blijkt uit het zojuist gepresenteerde rapport 'Kansen op de Schie voor de stad aan de Schie'. Zo moeten onder meer alle bruggen over de Noordvestgracht doorvaarbaar gemaakt worden.

"Het water van de Noordvest (formeel Noordvestgracht, red.) vormt nu niet echt een onderdeel van het netwerk. Het doorvaarbaar maken van de bruggen over de Noordvest is een eerste stap. Het plaatsen van een vaarduiker in de Vlaardingerdijk zorgt voor een sterke uitbreiding van het vaarnetwerk voor sloepen. Bovendien wordt de doorstroming en daarmee de waterkwaliteit van het Schiedamse stadswater daarmee een stuk beter. Hiermee worden alle locaties aan het water ineens onderdeel van een vaarnetwerk met leuke variatie en verschillende kleine en grotere stadsrondes", zo schrijft Projectbureau Vrolijks in het voor de gemeente opgestelde rapport. 

Het adviesbureau merkt voorts op: "​De rondvaartboot (fluisterboot, red.) vervoert jaarlijks 12.000 passagiers door de stad met een historisch verhaal. Verbreding van het vaar-aanbod met andere aanbieders is mogelijk als de laagste bruggen beter bediend worden en als nieuwe bruggen voldoende doorvaarthoogte krijgen. De rondvaartmogelijkheden groeien met de opening van de Noordvest als nieuwe vaarroute."

Om ook grotere groepen kapitaalkrachtige toeristen naar Schiedam te kunnen trekken, denkt het adviesbureau aan het aanleggen van een vrije kade voor riviercruises en passagiersschepen die Schiedam over de Nieuwe Maas bereiken, aan de Nieuwe Maas-zijde van de Buitensluis.