Dertig maanden voor wapen- en drugshandel

22-10-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Mirshuenin W., de Schiedamse vrouw die handelde in wapens en drugs, moet tweeënhalf jaar de gevangenis in.

De rechtbank legde deze onvoorwaardelijke straf op. De meervoudige kamer acht bewezen dat de 25-jarige Schiedamse vanuit haar woning in de Donker Curtiusstraat wapens en drugs verhandelde. Tegen haar was vier jaar geëist. (Zie dit artikel.)

De vrouw viel door de mand op 20 juni, toen de politie haar woning doorzocht na een anonieme tip. Die stelde dat er een of meer wapens in de woning aanwezig zouden zijn; deze werden niet gevonden, maar wel trof de politie een halve kilo drugs aan. Het gaat om de synthetische drug MDMA; ook bezat W. een ‘kleine hoeveelheid’ cocaïne.

Daarop werden op de telefoon van de vrouw chatgesprekken aangetroffen die gingen over de verkoop van wapens. Volgens justitie waren er honderden foto’s van wapens op de telefoon te vinden. Haar handel zou zijn drie maanden lang hebben afgespeeld, vooral online. De vrouw zou vooral bemiddeld hebben tussen verkopers en kopers. “Door haar zijn handvuurwapens, automatische vuurwapens, patroonhouders en dempers aangeboden aan potentiële afnemers. Dit zijn heel gevaarlijke wapens”, aldus de rechters in het vonnis.

De rechtbank oordeelde dat ‘gezien de ernst van de feiten’ een forse gevangenisstraf gewenst is. “Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De op te leggen straf zal lager zijn dan door de officier van justitie geëist. De rechtbank houdt, meer dan de officier van justitie, rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De verdachte heeft een naïeve houding gehad en zij lijkt negatief beïnvloed te zijn door iemand in haar omgeving, van welke persoon zij inmiddels afstand heeft genomen. Deze houding lijkt passend bij haar persoonlijkheidsstructuur, zoals opgemerkt door de reclassering. Verder houdt de rechtbank er meer dan de officier van justitie rekening mee dat alleen een poging tot wapenhandel bewezen kan worden.”

“Anders dan is geadviseerd door de reclassering en verzocht door de verdediging, ziet de rechtbank geen aanleiding een gedeelte van de straf voorwaardelijk op te leggen. De ernst van de feiten laat dit niet toe. Eventuele begeleiding en voorwaarden kunnen in het kader van de voorwaardelijke invrijheidsstelling worden opgelegd.”

De vrouw zit vast in Nieuwersluis. Het voorarrest en de voorlopige hechtenis wordt verrekend in de gevangenisstraf.


Gerelateerd