Delfland neemt maatregelen voor goed schaatsijs

10-02-2021 Nieuws Redactie

Foto's: Sjoukje Meeuwissen


SCHIEDAM - Het Hoogheemraadschap van Delfland denkt en werkt mee om schaatsen in de regio mogelijk te maken. Om de ijsgroei op sloten en vaarten te bevorderen worden de gemalen 'zo veel mogelijk' uitgezet. "En we stellen een vaarverbod in voor alle regionale vaarten in ons gebied", aldus het waterschap.

"Delfland stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert." Zo is de stuw tussen de Schie en de grachten van de binnenstad van Delft omhoog gezet, om de invloed van de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. "De hoofdgemalen Parksluizen in Rotterdam en Westland in Hoek van Holland blijven draaien. In de loop van de week verwachten we ook gemaal Westland stil te zetten." De overige boezemgemalen staan voorlopig uit. Een boezemgemaal pompt overtollig water van grote vaarten naar de Nieuwe Waterweg of Noordzee.

De polders zijn volgens Delfland nog steeds erg nat door de regen van afgelopen weken. "De poldergemalen (die water vanuit de polders naar de grotere vaarten malen) kunnen we daarom nog niet uitzetten. Waar mogelijk bouwen we dit ook af of stoppen we tijdelijk met malen." Als het voor het peil of de waterkwaliteit in de polder noodzakelijk is om water af te voeren, moet Delfland dit naar eigen zeggen voor laten gaan.

Het vaarverbod geldt voor de vorstperiode voor alle regionale vaarten in het bedieningsgebied van Delfland. De hoofdvaarwegen Schie en Vliet vallen buiten het verbod. Het vaarverbod is vandaag ingegaan.

Het waterschap waarschuwt nog wel: mocht het ijs dik genoeg zijn om erop te kunnen schaatsen, blijf dan toch altijd uit de buurt van gemalen, stuwen en inlaten. Het ijs is daar zwakker dan op andere plekken vanwege de stroming van het water onder het ijs. "Het gemaal trekt het water aan en daarmee slijt het ijs van onderaf. Dit is vaak slecht te zien vanaf het oppervlak maar maakt het ijs wel verraderlijk"

Dat er nog wel het nodige moet gebeuren wil het ijs in het buitengebied ten noorden van Schiedam het toneel worden van vrolijke schaatsliefhebbers tonen bijgaande foto's, gemaakt door Sjoukje Meeuwissen. Haar commentaar na inspectie van het ijs: bevrorensneeuwpap! "Nog nooit zulk slecht ijs gezien. Daarop schaatsen kun je echt vergeten."

Bekijk de foto's


Gerelateerd