Delen van Glasfabriek rijp voor de monumentenlijst

12-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Impressie van de Glasfabriek. Foto: Awé Krijger

SCHIEDAM – Een aantal gebouwen op het terrein van de voormalige Vereenigde Glasfabrieken aan de Buitenhavenweg verdient het om op de gemeentelijke monumentenlijst te worden geplaatst. Het hoofdkantoor met inbegrip van het complete interieur, waaronder de beeldende kunst van Andries Copier, zou zelfs een rijksmonument moeten worden.  

Dat bepleit de Historische Vereniging Schiedam in een brief aan het gemeentebestuur. De vereniging verzoekt het hoofdkantoor zelfs voor te dragen als rijksmonument.

Vice-voorzitter Sjaak Meijer draagt andere onderdelen van het complex voor als gemeentelijk monument: de portiersloge, het uitgiftemagazijn, de opslagsilo’s met transportinrichting en de kantoren en de loods aan de Buitenhavenweg 146. De kantoren en de loods vormen een bijzonder ensemble, omdat het tezamen met het hoofdkantoor een binnentuin omvat.  

Vanzelfsprekend draagt de vereniging ook de zeer kenmerkende transportband naar de Buitenhaven voor als monument. De transportband loopt over de openbare weg en betekent een historische duiding van wat hier ooit aan bedrijvigheid plaatsvond.  

De Historische Vereniging schreef de brief al op dinsdag 25 februari, maar werd pas twee weken later op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatst. De vereniging is verheugd dat burgemeester en wethouders uit eigen beweging al van plan zijn om belangrijke delen van de Glasfabriek te behouden voor herbestemming. Daar bestaat grote overeenstemming over. De vereniging had hierover plezierig contact met de verantwoordelijke wethouder, Fahid Minhas.  

Al in april 2010 verrichtte architect Rikkert Wijk in opdracht van de gemeente onderzoek naar de bijzondere waarden van de Glasfabriek. Dat resulteerde toen reeds in het advies ‘monumentwaardig' voor verschillende onderdelen. De werkgroep Historische Bebouwing van de vereniging dringt al langer aan op behoud van een aantal gebouwen, “maar tot op heden heeft geen enkel gebouw die door ons gewenste monumentale status”, schrijft Meijer. 
Nu de werkgroep door Minhas en door ambtenaren op het hart gedrukt is om in een vroeg stadium haar visie te geven, kopt de vereniging in.