Dela wil Yarden alsnog overnemen

06-05-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Yarden komt in handen van Dela. Als het aan de twee uitvaartverzorgers ligt. Zij komen daarmee terug op hun eerdere breuk, toen ze het niet eens konden worden over een overname.

Yarden verkeert in zwaar weer en een faillissement zou dichtbij zijn geweest, als het niet tot een samengaan gekomen was.

Yarden is zowel uitvaartverzekeraar als uitvaartorganisatie, met 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en zeven begraafplaatsen. Daaronder de Schiedamse begraafplaats en crematorium De Beukenhof. Er zijn zo'n negenhonderd medewerkers bij Yarden in vaste dienst.

De financiële problemen waarin Yarden (formeel een vereniging) verkeert komen voort uit de naturapolissen die zijn verkocht en die veel duurder uitvallen dan voorzien – en de rente op de buffers die de uitvaartverzekeraar behaalt zijn extreem laag. Yarden wilde op de voorwaarden en uitkeringen besparen, maar kreeg daarbij het deksel op de neus van de rechtbank. In hoger beroep kreeg het weliswaar gelijk, maar de Consumentenbond dreigde een bodemprocedure aan te gaan. De bond zegde toe af te zien van die rechtsgang nu de overname door Dela toch doorgaat.

Dela uit Eindhoven, een coöperatie, heeft de verhouding tussen kapitaal en kosten veel beter op orde. Zij sprak in het najaar van 2019, kort nadat de fianciële problemen bij Yarden naar buiten kwamen, haar interesse uit in een overname van de vereniging. Afgelopen najaar maakten de twee partijen bekend dat die voorgenomen overname was afgeketst. Dela steekt nu naar verluidt 350 miljoen euro in Yarden.

De leden van de coöperatie Dela en de vereniging Yarden zijn akkoord met de geplande overname. Ook de ondernemingsraden van beide verzekeraars zijn akkoord. Wel moeten toezichthouders DNB en ACM hun goedkeuring nog geven.

Daarbij zal de ACM naar verwachting vooral kijken naar de marktmacht van het combinatiebedrijf. Bij de verzekeraarstak lijkt dat geen probleem. Maar bij de crematoria en uitvaartlocaties beschikken beiden bedrijven samen over een groot marktaandeel.Gerelateerd