De Schie en hoe het zo gekomen is

30-11-2016 Nieuws Redactie

DELFT - Hoe het zo gekomen is in het Schie-gebied tussen Schiedam, Rotterdam en Delft. De geschiedenis van een klein kanaal in het nog praktisch onbevolkte Holland, dat uitgroeide tot een vaarweg waaraan Schiedam zijn naam en bestaan de danken heeft, komt uitvoerig aan de orde in een nieuw boek dat vandaag verschijnt. De Atlas van de Schie
vertelt met oude en nieuwe kaarten het verhaal van de Schie.

In Nederland, met name in West-Nederland, is het menselijk ingrijpen in de natuur zo langdurig en ingrijpend geweest, dat het landschap zelf een eigen historisch verhaal vertelt. De Schie, eigenlijk de Schieën, tussen Delft, Schiedam en Rotterdam, is zo'n gebied. De Schie kent een begin als veenriviertje in de Vroege Middeleeuwen. Het werd een afwateringskanaal tijdens grootschalige ontginningen, een vaarverbinding tussen de opkomende steden in de Gouden Eeuw, een trekvaartroute en een voorname vaarweg voor de binnenvaart. Het omringende landschap veranderde al die eeuwen mee, evenals de instanties die zich zeggenschap over het gebied toeëigenden. Al 2500 jaar werkt en sleutelen de inwoners van het gebied aan dit water en zijn oevers. Dat zal blijven gebeuren, aldus co-auteur Ad van der Zee.

Het eerste exemplaar van de atlas wordt vandaag gepresenteerd bij de Koninklijke Porceleyne Fles in Delft. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij THOTH.


Gerelateerd