De Natte Krat middel tegen wateroverlast

09-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Christien Bruggeman is voorstander van een regenwaterbak waarin planten ook in droge periodes kunnen drinken

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur is het eens met AOV-raadslid Christien Bruggeman dat De Natte Krat een middel kan zijn om overtollig regenwater op te vangen. 
“Technisch gezien is het niet dé oplossing, want de buffercapaciteit van de plantenbak is beperkt en regenwater wordt niet echt afgevoerd”, antwoordt het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van het gemeenteraadslid. “Wel is het een voorbeeld, een product als middel, om te laten zien dat we anders moeten omgaan met water. Regenwater voor de natuur, drinkwater voor de mensen en afvalwater in het riool. De Natte Krat kan mensen inspireren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen.”  

De Natte Krat is een initiatief van Rotterdammer Thijs van Ruth, die er thuis in de wijk Blijdorp al mee geëxperimenteerd heeft. Hij bedacht een alternatief voor de regenton. Van Ruth heeft een klusbedrijfje en ontwierp een bak waarin vierhonderd liter regenwater wordt opgevangen en waarin een plantenbak geïntegreerd is. Zelfs in droge periodes kunnen de planten nog wekenlang drinken. 
Deze manier van irrigatie bespaart jaarlijks honderden liters schoondrinkwater. Van Ruth verbaasde zich altijd dat mensen de tuinslang aansluiten op een buitenkraantje of desnoods de kraan in de keuken, terwijl regenwater gewoon het riool instroomt. En dat terwijl regenwater kalkvrij is en dus beter voor de planten.

De Natte Krat verkeert nog in het proefstadium. Drie waterschappen, Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, alsmede de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben gezamenlijk twintigduizend euro beschikbaar gesteld zodat Van Ruth kan doorontwikkelen. Er wordt getest hoelang het water goed blijft, welk materiaal het meest geschikt is en hoe schimmel wordt voorkomen. In mei komt De Natte Krat in productie. 
“De Natte Krat is nog in ontwikkeling”, antwoordt het college aan Christien Bruggeman. Het college heeft al contact gezocht met de uitvinder. “Het is een optie (naast andere innovaties) die we verder gaan verkennen en mogelijk gebruiken binnen het uitvoeringsplan en promoten binnen Schiedam Waterklaar.” 
Het uitvoeringsplan Klimaatadaptieve Maatregelen komt eind maart in het college aan de orde. Schiedam Waterklaar is een stimuleringsregeling die zondag 15 maart in werking treedt en particulieren, ondernemers en instellingen de mogelijkheid biedt een financiële bijdrage te krijgen voor slimme en duurzame maatregelen.  

Het college deelt de mening van het AOV dat een fleurige krat met veel groene planten in de verstedelijkte buitenruimte een verkoelend effect kan hebben op extreme hitte. “Het is één van de oplossingen.”  

Als er ook een balkonversie van De Natte Krat op de markt komt en goed werkt, dan is het college desgevraagd bereid om de bak onder de aandacht te brengen van woningbouwverenigingen en bewonersverenigingen.