De ene Koemarkt is de andere niet

09-01-2021 Nieuws Kor Kegel

Er blijft voorlopig nog drie jaar cameratoezicht op de Koemarkt in Schiedam

SCHIEDAM – Googel op ‘Koemarkt’ en ‘cameratoezicht’ en je raakt even in verwarring. Het vijfde item meldt dat de politie stopt met cameratoezicht op de Koemarkt. Huh? Burgemeester Cor Lamers had toch juist besloten om na een evaluatie het cameratoezicht op de Koemarkt te continueren?  

Dat klopt. Lamers vindt dat cameratoezicht geen doel op zichzelf mag zijn, maar hij vindt het wel een nuttig hulpmiddel ter bevordering van de veiligheid. Nuttig en noodzakelijk zelfs, zowel in preventief als in repressief opzicht. Daarom heeft de burgemeester besloten om het cameratoezicht op de Koemarkt en omgeving te verlengen tot 31 december 2023.  

Maar dat de politie ermee stopt? 
Even het item openen. Wat blijkt? De stad Purmerend heeft ook een Koemarkt. Daar besloot de politie een jaar geleden om de camerabeelden tijdens uitgaansavonden niet meer uit te lezen. De politie vond het niet bij haar takenpakket horen. Maar daarmee werd de gemeente voor een dilemma geplaatst, liet burgemeester Don Bijl aan zijn gemeenteraad weten. 
Hij was er geen voorstander van dat de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) de camerabeelden zouden uitlezen, maar zouden gemeenteambtenaren het moeten doen, dan zou het in de papieren lopen, waarschuwde burgemeester Bijl.  

Tot zo ver Purmerend, maar het brengt ons op de vraag wie de camerabeelden op de Koemarkt in Schiedam bekijkt en hoe duur dat dan is. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de camerabeelden zowel bij de politie als bij het team Toezicht & Handhaving binnenkomen. Zowel op het politiebureau als bij de boa’s kunnen de beelden worden teruggekeken, als er zich op of rond de Koemarkt een incident heeft voorgedaan. 
“De chef van dienst bij Toezicht & Handhaving heeft toegang tot de camera’s en het uitlezen van de camera’s is onderdeel van diens functie. We hebben geen medewerkers die speciaal zijn aangesteld om de camerabeelden uit te kijken. Een inschatting van de kosten is daarom niet te geven”, aldus de woordvoerder.

Het cameratoezicht op de Koemarkt in Schiedam vindt al plaats sinds 2009. In combinatie met de inzet van politie op straat en andere maatregelen blijkt het een effectief aanvullend middel in het desbetreffende gebied, zegt burgemeester Lamers. Landelijk onderzoek wijst uit dat cameratoezicht bijdraagt aan opsporing en vervolging van verdachten en aan het veiligheidsgevoel van burgers. Dat komt ook naar voren uit de evaluatie van het cameratoezicht op de Koemarkt. Het precieze effect blijft echter moeilijk te bepalen, zegt Lamers, omdat het instrument cameratoezicht gepaard gaat met andere maatregelen zoals politie-inzet, inzet van Toezicht & Handhaving en preventieve acties.  

Nu het cameratoezicht nog drie jaar blijft bestaan, heeft de burgemeester de doelstellingen nog eens opgesomd. Deze zijn onveranderd: het handhaven van de openbare orde en veiligheid; het verminderen van incidenten, zoals geweld en overlast; het verbeteren van de veiligheidsgevoelens; en de verbetering van de effectiviteit van het optreden van politie en justitie.  

Uit de politiecijfers blijkt dat er tot 2016 een duidelijke, dalende tendens is in het aantal aangiften gedurende de jaren dat cameratoezicht is toegepast op de Koemarkt. Vanaf 2016 is er echter weer een stijging waarneembaar. In de periode 2018-2020 blijft het totaal aantal misdrijven stabiel. Het merendeel van het aantal zaken vindt plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag, in de nachtelijke uren en in de vroege ochtend.  

Vanwege de coronamaatregelen is er vorig jaar geen enquête gehouden onder ondernemers in het centrum, maar uit voorgaande metingen blijkt dat negentig procent van hen vindt dat cameratoezicht een goede bijdrage levert aan het handhaven van de openbare orde; 64 procent gaf aan dat het veiligheidsgevoel toeneemt of sterk toeneemt.