DCMR: minder overtredingen veiligheid bedrijven Rijnmond

21-07-2022 Nieuws Redactie

In de inspectieprogramma’s van DCMR is controle op veiligheid de laatste jaren een speciaal aandachtpunt; foto: stock


REGIO - De handhavingsjuristen van DCMR kregen in 2021 een aanzienlijk kleiner aantal handhavingszaken op het gebied van veiligheid bij bedrijven op hun bord. Ook de Meldkamer registreerde een kleiner aantal grote incidenten in de Rijnmond. Het totaal aantal in 2021 behandelde handhavingszaken (106) was wel vrijwel gelijk aan het jaar ervoor (103). Het aantal verbeurde dwangsommen (‘boetes’) dat werd geïnd is fors gestegen ten opzichte van 2020: van 384.000 euro naar 1.015.450 euro. Dit is te lezen in het jaaroverzicht van het team juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving van DCMR.

In de inspectieprogramma’s van DCMR is controle op veiligheid de laatste jaren een speciaal aandachtpunt. Het aantal inspecties was vorig jaar ook niet kleiner dan in 2020. Dat handhavingszaken op het gebied van veiligheid toch daalt, zou erop kunnen wijzen dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het belang van veilig werken. Eind 2021 stonden nog 242 lasten onder dwangsom open die DCMR de afgelopen jaren namens gemeenten en provincies heeft opgelegd (‘bestuursrechtelijke handhaving’). Een aantal bedrijven laat het erop aankomen. Die moeten een geldbedrag betalen aan gemeente of provincie. Het verbeuren van een dwangsom heet dat.

In 2020 was het totaal aan verbeuringen nog 384.000 euro. In 2021 was het bedrag veel hoger: 1.015.450 euro. Eén bedrijf is verantwoordelijk voor 834.000 euro van dat totaal. Het goede nieuws is volgens DCMR dat in 2021 nog steeds 86 procent van de bedrijven in de Rijnmond na een last onder dwangsom maatregelen neemt om zich aan de wet te houden. Minder dan in 2020 (95 procent), maar nog steeds een groot percentage.

Rijnmond telt tienduizenden bedrijven. De meeste houden zich aan de wet, meldt DCMR. Het beleid van DCMR is erop gericht te voorkómen dat het tot overtredingen komt. Er is echter een kleine groep die niet reageert op aanbevelingen in inspectierapporten of op aanschrijvingen. DCMR kan dan een last onder dwangsom opleggen. Het bedrijf moet dan boetes gaan betalen als het probleem niet is opgelost. DCMR legt de boetes op namens gemeenten of provincie. In een aantal gevallen is het strafrecht van toepassing. Dan legt de rechter de boete op.

De hoogte van de boete hangt af van de aard en de ernst van de overtreding. De bedragen variëren van enkele honderden euro’s tot honderdduizenden voor herhaalde grote overtredingen met een aanzienlijke maatschappelijke impact. In extreme gevallen kan DCMR overgaan tot sluiting van het bedrijf. Dit na overleg met gemeente of provincie (het ’bevoegde gezag’) of de officier van justitie.