D66 deelt zorgen over luchtkwaliteit op scholen

24-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Anouschka Biekman vindt slechte ventilatie een extra risico voor de verspreiding van het Coronavirus

SCHIEDAM – Omdat uit onderzoek blijkt dat slechte ventilatie de verspreiding van het Coronavirus kan bevorderen, wil D66 dat de scholen in Schiedam een speerpunt maken van goede luchtkwaliteit.  

D66-raadslid Anouschka Biekman heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Ze vraagt of het college de zorgen deelt over het verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en het risico op Coronabesmettingen. 
De Corona-uitbraak vormt volgens haar een extra reden om de ventilatie van schoollokalen, docentenkamers en studieruimten te verbeteren en ze wil weten of het college er ook zo over denkt. Het Coronavirus is een extra reden om haast te maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit op scholen, zegt Biekman.  

Al geruime tijd vraagt D66 aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen en dus voor de kwaliteit van de ventilatie. “Gelukkig zijn hier inmiddels ook landelijke richtlijnen voor vastgelegd, zoals het vignet Frisse School”, schrijft het D66-raadslid. “In de praktijk voldoen echter nog lang niet alle scholen aan dit vignet. En zelfs als dat wel het geval is, laat de kwaliteitscontrole vaak te wensen over, omdat periodieke luchtmetingen kostbaar zijn.” 

Biekman: “De Corona uitbraak maakt duidelijk dat dit onderdeel van een gezond schoolgebouw zeer belangrijk is. Steeds meer onderzoeken laten immers zien, dat er een verband bestaat tussen ventilatie en luchtkwaliteit en de bestrijding van het Coronavirus.”  

Nu het in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs weer mogelijk is om naar school te gaan en live les te krijgen, maken veel ouders en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen, heeft Biekman vernomen. “De klassen zijn vol en ook docenten verblijven vaak in te kleine docentenkamers met slechte luchtkwaliteit. Onduidelijk is welke risico’s dit voor hun eigen gezondheid en de verspreiding van het virus met zich meebrengt.”  

In juni zijn twee basisscholen in Schiedam gesloten vanwege Coronabesmettingen op school. Biekman noemt de Gelinckschool (speciaal basisonderwijs) en Het Startblok (openbaar basisonderwijs). “Hoewel het RIVM geen specifieke aanvullende eisen stelt aan ventilatiesystemen, is het vanuit het voorzorgsbeginsel verstandig om de stand van zaken goed onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te nemen”, vindt Biekman. Ze vraagt of er op de Gelinckschool en Het Startblok onderzoek is gedaan naar de luchtkwaliteit. En als er metingen zijn gedaan, volgens welke normen is dat dan gebeurd? “Oftewel, is er bij de metingen rekening gehouden met de Corona-uitbraak en maatregelen voor luchtkwaliteit?” vraagt het raadslid.  

Ze wil voorts weten hoeveel scholen er in Schiedam zijn getransformeerd tot Frisse School of althans duurzaam zijn aangepast. Ze vraagt naar een overzicht van scholen die nog niet aan het vignet Frisse School voldoen en wat de planning is om ook deze scholen dit vignet te laten behalen. Voor zo ver de gemeente hier geen bevoegdheden heeft, ziet D66 graag dat het contact met de schoolbesturen wordt benut om een en ander aan te zwengelen.