Cruiseschip voor asielzoekers ter hoogte van Noletloodsen

22-12-2021 Nieuws Redactie/De Schiedammer Online

Foto: Louise Melchers


SCHIEDAM - De boot voor de opvang van vijftig à zestig asielzoekers in Schiedam komt te liggen aan de Buitenhavenweg, net voorbij de Buitensluis en ongeveer ter hoogte van de Noletloodsen.

Op dit moment liggen er net na de Buitensluis drie boten aangemeerd, waarvan er twee lijken op cruiseschepen. Deze schepen zullen worden verplaatst. De gehuurde cruiseboot zal waarschijnlijk nog deze week naar Schiedam komen en aan de Buitenhavenweg worden afgemeerd. Het is de bedoeling dat de asielzoekers nog voor nieuwjaarsdag hun plek krijgen op het cruiseschip. Ongeveer driehonderd omwonenden (onder meer op de Rotterdamsedijk, de Tuinlaan en in enkele straten in de Gorzen) zijn per brief geïnformeerd over de komst van de asielzoekers. 

Zo'n boot heeft als voordeel dat snel gehandeld kan worden. Bedden, beddengoed, sanitair, een keuken, alles is al aan boord van deze schepen aanwezig. Daardoor kunnen deze schepen zelfvoorzienend zijn. Het opvangschip staat onder regie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA draagt de kosten, waaronder ook de kosten voor sociale begeleiding, catering en beveiliging. Er zijn beveiligers aan boord van het schip. 

In Vlaardingen ligt reeds een schip voor opvang van asielzoekers. In Rotterdam en Schiedam komen nu ook schepen, net als in andere plaatsen in de regio, zoals Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee en Krimpen aan den IJssel. Voordeel van een schip is dat het niet ten koste gaat van de beschikbare woonruimte. Het is niet de bedoeling dat de asielzoekers die op het schip in Schiedam worden ondergebracht vervolgens worden doorgeplaatst naar een woning in Schiedam. De asielzoekers die nu worden opgevangen zijn net in ons land. Voor hen dient nog een asielaanvraagprogramma te worden opgestart. Het kan bijvoorbeeld zijn, zo geeft burgemeester Lamers aan, dat mochten er plekken vrijkomen in een AZC, dat enkele van de op het schip gehuisveste asielzoekers dan verhuizen naar het desbetreffende AZC.

Niet bekend is uit welke landen de asielzoekers die in Schiedam worden opgevangen afkomstig zijn. Evenmin is bekend in hoeverre het om alleenstaande asielzoekers of om asielzoekers in gezinsverband gaat, zo antwoordde burgemeester Lamers desgevraagd. 

De gemeente spreekt over een 'beoogde periode van vier maanden'. Het is nooit op voorhand precies aan te geven hoe lang het zal duren, zo legt burgemeester Lamers uit, waarbij hij erop wijst dat de gekozen accommodatie wél een beperking in de tijd met zich meebrengt. "Het gaat om schepen in de cruisevaart. Die kunnen we nu tijdelijk inhuren, maar die hebben hun gevulde agenda voor het zomerseizoen." 

De gemeente is bezig met het organiseren van een programma voor verwelkoming van de asielzoekers, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en diverse vrijwilligersorganisaties in Schiedam. De vluchtelingen kunnen van boord af voor ontspanning en beweging om te kijken wat de stad te bieden heeft. Daarin wordt aan de vluchtelingen begeleiding geboden.Gerelateerd