Coronavirus torpedeert Zomernota

24-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Die voor 2021 komt er niet

SCHIEDAM – Het coronavirus, naast alle dood en verdriet en pijn die het veroorzaakt, heeft behalve rampzalige gevolgen voor de economie en de financiële situatie van talrijke huishoudens ook nog allerlei gevolgen voor het openbaar bestuur. Een ordentelijke financiële planning wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk. Dat komt pregnant naar voren in een schrijven van burgemeester en wethouders van Schiedam aan de gemeenteraad.  

De snel verslechterende financiële positie van veel gemeenten maakt dat er geen goed beeld kan worden gegeven van de huidige situatie. Veel gemeenten bereiden de jaarlijkse begrotingsbehandeling in november voor met een Zomernota (of elders Perspectiefnota geheten), maar B & W van Schiedam hebben besloten om van een Zomernota af te zien. Op het moment dat deze ‘tussenstand’ zou verschijnen, zou hij direct alweer verouderd en achterhaald zijn, meldt het college.  

“De gevolgen en bestrijding van het COWD-19-virus hebben een grote maatschappelijke impact. Ook heeft de huidige situatie gevolgen voor de wijze waarop wij gewend zijn het Zomernotaproces te doorlopen. Naast de onzekerheden over de omvang van financiële impact van de Corona-crisis, zien wij vertragingen in het proces door de intelligente lockdown”, aldus het college.  

In navolging van andere gemeenten slaat Schiedam de tussenstap met een Zomernota over. De financiële situatie van Schiedam, met daarin de keuzes omtrent de besteding van de vrijkomende Eneco-miljoenen, vraagt om een eigen aanpak. Met instemming van het presidium (het convent van fractieleiders in de gemeenteraad) heeft het college van B & W besloten om in plaats van de gebruikelijke Zomernota een ‘update van de financiële situatie’ op te stellen. Een update met scenario’s en alternatieven, maar zonder keuzes en zonder besluitvorming. Deze update kan gezien de onzekere situatie niet om beleidskeuzes nu vragen.  

Er komen in juli dus ook geen algemene beschouwingen en er is sowieso geen behandeling in de gemeenteraad. Het is de raadsleden natuurlijk wel mogelijk om hun wensen en aanbevelingen mee te geven. Maar verder verschuift alles naar de algemene politieke beschouwingen in november. Dat is eigenlijk ook zoals het vroeger was, in de tijd vóór de Zomernota’s.