Coronacrisis krijgt vat op dienstregeling RET

02-10-2020 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – Het is niet uitgesloten dat de dienstregeling van de RET onder druk komt te staan door de Coronacrisis. Vooralsnog zijn de gevolgen voor de dienstregeling van bus, tram en metro in Schiedam niet bekend, zegt het college van burgemeester en wethouders.

Gisteren schreef het college aan de gemeenteraad dat de financiële positie van de OV-bedrijven acuut kan verslechteren. In eerste instantie worden de vervoerbedrijven gecompenseerd door een beschikbaarheidsvergoeding van de rijksoverheid. Daarmee blijft het verlies van de vervoerbedrijven voor nu beperkt. Maar met een tweede Corona-uitbraak kan de situatie voortduren dat veel mensen thuiswerken en er in de hele Rijnmond 45 procent minder met het openbaar vervoer wordt gereisd. De reizigersopbrengsten vanuit de kaartverkoop slinken dan opnieuw aanzienlijk.

Daar komt bij dat het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding wil wijzigen en daarmee is er een vooruitzicht van een acuut verslechterde positie van de RET en andere OV-bedrijven. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft daarom aan de vervoerbedrijven gevraagd om 'zonder taboes' voorstellen te doen om de financiële stabiliteit te waarborgen zolang er sprake is van terugval van reizigersaantallen.

'Zonder taboes', dat wil zeggen dat de OV-bedrijven ook mogen tornen aan gemaakte afspraken zoals dienstregelingen. De voorstellen kunnen dan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de eerder vastgestelde Vervoerplannen voor 2021.

De MRDH geeft de betrokken gemeenten beperkt tijd voor inspraak.


Gerelateerd