Corona maakt afvalinzameling duurder

10-04-2021 Nieuws Kor Kegel

Mensen ruimden tijdens de Coronacrisis hun huis op - en vervuilden de straat


SCHIEDAM – Irado krijgt van de gemeente Schiedam een extra vergoeding van 485.037 euro. Het bedrag is bedoeld als compensatie voor de meerkosten die Irado vorig jaar tijdens de Coronacrisis heeft moeten maken voor afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte.

Desgevraagd laat Irado weten waardoor de meerkosten zijn ontstaan. Bij de milieustraat in de Fokkerstraat moesten verkeersregelaars worden ingezet om te zorgen dat het tijdens de Coronamaatregelen niet te druk werd op het milieustation. Er mocht slechts een beperkt aantal auto’s tegelijk het terrein op.

Een andere verklaring is dat meer inwoners de Coronacrisis aangrepen om thuis of op hun werk op te ruimen. Daardoor ontstond meer afval. Het aanbod van afval aan de Fokkerstraat nam toe, maar ook moesten de ondergrondse containers vaker geleegd worden en waren er meer afvaltransporten noodzakelijk.

De derde factor is dat Irado extra voertuigen moest inhuren om de medewerkers voor het onderhoud van de openbare ruimte veilig in de wijken te krijgen. Voor de onderhoudsploegen moest meer rijdend materieel worden ingezet, wat ook te maken had met de onderlinge Corona-afstand van anderhalve meter.

De gemeente Schiedam brengt het extra geld voor Irado ten laste van de reserve Compensatie Corona, vooruitlopend op de vergoeding van het Rijk.

Ook in Vlaardingen, Capelle aan den IJssel en Rozenburg moest Irado meer personeel en voertuigen inzetten, maar dat hoeft de gemeente Schiedam niet te compenseren.


Gerelateerd