College wijst AMEC niet aan als monument

30-09-2021 Nieuws Kor Kegel

Impressie van het AMEC-gebouw na renovatie en optopping. Illustratie: Van Wilsum Van Loon

SCHIEDAM – Het college van burgemeester en wethouders is het niet eens met de Historische Vereniging Schiedam dat het AMEC-gebouw op het Stationsplein 2 aangewezen zou moeten worden als gemeentelijk monument. 

Het college heeft een verzoek daartoe afgewezen en de zienswijze van de Historische Vereniging ongegrond verklaard. Tegelijk is een omgevingsvergunning verleend voor het optoppen en herbestemming van het voormalige kantoorgebouw dat met de extra verdiepingen ruimte biedt aan 130 appartementen van minimaal zeventig vierkante meter. Een deel van het gebouw wordt gesloopt en de flat wordt tien meter hoger. Op de begane grond blijft er ruimte voor detailhandel.  

De Historische Vereniging vreest dat van de oorspronkelijke architectuur weinig overblijft. Bij gebouwen met een hoge erfgoedwaarde moeten de bestaande cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten bewaard blijven, bracht de vereniging naar voren. Een ophoging van de flat behoort volgens wel tot de mogelijkheden, indien deze toevoeging als een zelfstandig element herkenbaar is, aldus bestuurslid Sjaak Meijer.  

Uit de argumentatie van de Historische Vereniging Schiedam: 
Het kantoorgebouw uit 1962 is in 2011 beschreven en gewaardeerd in het rapport ‘De Wederopbouw in Schiedam 1940-1965’, deel 2. Een foto ervan prijkt zelfs op de voorpagina. Het gebouw is ontworpen door het Schiedamse architectenbureau Spruyt & Den Butter, die ook de ontwerpers zijn van de Grensflat, de winkels en woongebouwen langs de Mgr. Nolenslaan en de aula op de Beukenhof. In dat rapport over de Wederopbouw is het AMEC-gebouw een hoge erfgoedwaarde toegekend (3,6) toegekend en is de aanbeveling gedaan om het op te nemen op de lijst van gemeentelijke monumenten.