College schrapt detailhandel uit bestemming Sportplaza Harga

02-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Decathlon komt er niet en dat stond al vast, maar nu heeft het college van B & W ook 'detailhandel' uit het bestemmingsplan geschrapt

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam handhaven het bestemmingsplan Sportplaza Harga uit 2016, maar met weglating van alle bepalingen die betrekking hebben op de vestiging van grootschalige detailhandel in sportartikelen. 
Dat blijkt uit de laatst verschenen besluitenlijst van het college van B & W.  

Met deze onvermijdelijke concessie aan het provinciebestuur heeft de gemeente Schiedam goede hoop het bestemmingsplan nu wel goedgekeurd te krijgen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het college van GS weigerde het bestemmingsplan van dinsdag 26 januari 2016 goed te keuren, omdat hierin grootschalige detailhandel in de omgeving van de Hargalaan was opgenomen, wat zeer ongewenst werd geacht. Detailhandel op deze locatie zou in het nadeel zijn van de winkelcentra in Schiedam en Vlaardingen. Het was ook in strijd met de provinciale regelgeving.  

Het gemeentebestuur van Schiedam dacht daar anders over en had al afspraken met de Franse sportketen Decathlon om een filiaal in Sportplaza Harga mogelijk te maken. Denk bij ‘filiaal’ in dit geval aan een concept-store met megasport en evenementen. Maar net als de gemeente Den Haag, die ook afspraken had met Decathlon over vestiging in een niet-winkelgebied, haalde de gemeente Schiedam eind oktober bakzeil bij de Raad van State. Deze oordeelde dat de provincie op terechte gronden geweigerd had de bestemmingsplannen goed te keuren.  

In december legde het college van B & W zich erbij neer. Nieuwe pogingen om Decathlon in Sportplaza Harga te krijgen zouden alleen maar tot lange juridische procedures leiden. Dat zou onverstandig zijn, zei het college. De Franse sportketen onderschreef dat standpunt. Decathlon vond zelf ook dat het niet langer een haalbare optie was.