CDA-raadsfractie: zorgen over Zestienhoven

08-03-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het CDA roept burgemeester & wethouders van Schiedam op zich 'met alle bestuurlijke macht ernstig te verzetten' tegen de uitbreiding van het aantal chartervluchten op Rotterdam The Hague Airport. Dit om 'niet het afvoerputje van de regio te worden'.

CDA-fractievoorzitter Ad Hekman sprak tijdens het vragenrondje in de raadsvergadering zijn zorgen uit over de ontwikkeling die de nieuwe directeur van 'Zestienhoven' voorstaat en waarover hij vorige week met het Algemeen Dagblad sprak. Als deze plannen worden doorgevoerd, gaat dat ten koste van ontwikkelingen in Schiedam, stelt Hekman. Het kan de plannen van de stad, zoals neergelegd in de breedgedragen woonvisie van Schiedam, dwarsbomen. Het zou kunnen dat schaarse locaties waarop nog gebouwd kan worden, afvallen als plaatsen waarop gebouwd kan worden.

"Dan staan we stil", aldus Hekman. "Dan zullen mensen aan bovenkant van de woningmarkt de stad blijven verlaten en worden we het  afvoerpuntje van de regio.

Wethouder Patricia van Aaken stelde de zorgen van haar partijgenoot 'te snappen en de zorgen te begrijpen'. Zij kondigde een bestuurlijk overleg aan, maandag aanstaande. Daarop komen een rapport ter tafel met onder meer een kosten-batenanalyse en een milieu effectrapportage. "Deze stukken worden in de loop van volgende week openbaar", aldus Van Aaken. "U (de raad-red.) krijgt dan een kijkje in de ontwikkelingen." Van Aaken wil graag het rapport bestuderen en komt 'daarna bij u terug'.Gerelateerd