B&W trekken geld uit voor participerend museum

28-05-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders van Schiedam willen € 340.000,- beschikbaar stellen voor wat zij noemen een 'doorstart' van het Stedelijk Museum. Dat geld moet het museum, verkerend in financiële moeilijkheden, helpen zijn koers te veranderen. Zodat het weer toekomstbestendig wordt. In dat proces wil het college het museum onder zijn hoede nemen. Anders gezegd: onder curatele stellen.

Het college stelt de gemeenteraad voor het extra geld te besteden volgens één van de vier scenario’s die er te schetsen zijn. Het heeft zelf een voorkeur voor het scenario Partnerschap. Daarin gaat het om een transformatie met als resultaat een toekomstbestendig museum, een zichtbaar museumkwartier en een sterke culturele sector waarin gezamenlijk optrekken de norm is.

Cultuurwethouder Marcel Houtkamp: “We zetten in op het scenario Partnerschap omdat het museum een belangrijke partner is voor Schiedam.” Hij wil als wisselgeld voor het ingrijpen van de gemeente wel iets terug. “Namelijk een sterkere binding met de Schiedammers, vergaande samenwerking met andere culturele instellingen.” Dit met behoud van de betekenis van het stedelijk in de museale sector. “We zien graag dat het museum een breder publiek aantrekt door aansprekende tentoonstellingen te organiseren. Daarnaast verwachten we een solide bedrijfsvoering en inspirerend leiderschap dat past bij deze ontwikkeling.”

Voor dit scenario zal de stad nog dit jaar €340.000,- extra moeten uittrekken, een bedrag dat in 2016 nog iets verder oploopt. De jaren daarna worden de kosten lager tot €90.000,- extra in 2020. Dit tijdelijke geld is bedoeld voor de koersverandering en het afbetalen van een lening.

Andere scenario’s heten Eigenstandig, Toonaangevend en Opdrachtnemend. Deze visies zijn gebaseerd op verschillende criteria: cultureel ondernemerschap van het museum, lokale meerwaarde, samenwerkingsgerichtheid, kosten voor de gemeente, levensvatbaarheid en afhankelijkheid van de gemeente.

Het scenario Eigenstandig beschrijft in feite de huidige situatie: er is sprake van hoogwaardige tentoonstellingen op nationaal niveau, maar weinig binding met de stad. Op termijn zou dit scenario, zonder extra gemeentelijke middelen, een faillissement kunnen betekenen.

In het scenario Toonaangevend levert het museum een hoogwaardig programma dat alleen voor een beperkte (landelijke) doelgroep interessant is. Het museum heeft in dit scenario geen relatie met de stad en is financieel kwetsbaar bij tegenvallers.

In het Opdrachtmodel is de relatie met de stad wel aanwezig. Er wordt nadrukkelijk verbinding met de stad gezocht maar er is onvoldoende ondernemerschap. Dit scenario zal de gemeente aanzienlijk meer kosten dan de bestaande subsidie.

Wanneer de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor een scenario, zal aan de Raad van Toezicht en de directie van het museum een concreet actieplan worden gevraagd voor de periode 2015-2020. Dit actieplan is een voorwaarde voor het uiteindelijk vrijgeven van de middelen.

Op 15 april sprak een commissie van de gemeenteraad over de situatie van het Stedelijk Museum.

De commissieleden uitten daarbij hun zorg uit over de financiële situatie en de toekomstige levensvatbaarheid van het museum. Daarnaast gaven fracties aan dat er vanuit het museum meer betrokkenheid moet zijn met de lokale samenleving. Het college werd gevraagd met alternatieven te komen voor de oplossing van de (financiële) situatie van het Stedelijk Museum.

Eind vorig jaar kwam het museum in acute financiële problemen. Om te voorkomen dat het de deuren zou moeten sluiten, verstrekte de gemeente een overbruggingskrediet van 4,5 ton. De lening was voorwaardelijk: uiterlijk 1 maart van dit jaar diende in een herstelplan te worden aangegeven hoe het museum het verstrekte krediet zou terugbetalen en hoe het museum toekomstbestendig gaat worden. B&W stelden uitgangspunten vast voor de beoordeling van het herstelplan: cultureel ondernemerschap, financiën, leiderschap, bedrijfsvoering en bestuurbaarheid.

 Gerelateerd