Buurtbemiddeling concentreert zich op bestrijding woonoverlast

30-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Bob Venhuizen, Cor Lamers en Maaike de Vries hebben zojuist voor vier jaar buurtbemiddeling getekend

SCHIEDAM – Buurtbemiddeling wordt wel eens vergeleken met de Rijdende Rechter, maar dan uitgevoerd door vrijwilligers. Buurtbemiddeling bestaat in Schiedam al een kwart eeuw, maar niet altijd even intensief aangezwengeld en met wisselende inzet van vrijwilligers in de verschillende wijken. Een van de pioniers van buurtbemiddeling in Schiedam was opbouwwerker Ben Dubbeldam, de latere winkelstraatmanager van de Mgr. Nolenslaan.  

De gemeente Schiedam en Woonplus hebben nu afgesproken om nauwer samen te werken. Ze hebben een projectplan gemaakt, waarin helder beschreven is hoe buren kunnen worden ondersteund om het contact te herstellen en onderlinge spanningen weg te nemen. Dat projectplan is ondertekend door burgemeester Cor Lamers, Woonplus-directeur Bob Venhuizen (in die functie nog actief tot juni) en de coördinator buurtbemiddeling, Maaike de Vries. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022.  

Nieuw is dat de buurtbemiddeling voortaan wordt aangestuurd door de regisseur woonoverlast, waarmee het accent in de buurtbemiddeling dus veel meer komt te liggen om het tegengaan van vormen van overlast die buren van elkaar kunnen ondervinden. Dat reikt wat verder dan het oplossen van kleine irritaties over en weer of het beslechten van meningsverschillen over een hek, een boom of erfafscheiding. Het zal meer gaan om serieuze overlast.  

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er merkbaar veel behoefte is aan buurtbemiddeling: “Het kan goed helpen, zeker als het in een vroeg stadium al wordt toegepast. We zien uiteraard het liefst dat buren hun conflicten oplossen en er met elkaar over praten, en als daar een beetje hulp bij nodig is, dan zal die er zijn.”  

Voorheen, toen er nog geen regisseur woonoverlast was, kregen de buurtbemiddelaars hun opdrachten van de gemeentelijke afdeling welzijn. Deze afdeling had ook verantwoordelijkheden voor het stimuleren van vrijwilligerswerk.  

In een vandaag verschenen persbericht zeggen de gemeente en Woonplus: “Waar mensen samenleven komen irritaties en ruzies voor. Een buurvrouw die altijd herrie maakt op de trap, de kinderen van boven die niet ophouden met stampen, buren die vaak tot heel laat bezoek hebben, het zijn zomaar een paar voorbeelden van burenirritatie. Burenruzies beginnen vaak onschuldig, maar als buren niet weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken of als ze daar niet voor openstaan, kan het uit de hand lopen. Daar hebben de buren zelf last van, maar soms ook de hele buurt.” 
Buurtbemiddeling kan helpen om de irritaties bespreekbaar te maken en te voorkomen dat er hardnekkig ruzie ontstaat. Het werkt het best als buurtbemiddeling al in een vroeg stadium wordt ingezet. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Het inzetten van buurtbemiddeling is voor bewoners gratis.

De nauwere samenwerking moet buurtbemiddeling slagvaardiger maken. Daarvoor zijn wel vrijwilligers nodig, die met hun kwaliteiten willen bijdragen aan de leefbaarheid. In Schiedam is nog een aantal nieuwe deelnemers nodig om het team uit te breiden. Nieuwe bemiddelaars krijgen kosteloos een training. Wie zin heeft om aan de slag te gaan met buurtbemiddeling, kan contact opnemen met Maaike de Vries via buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl of door te bellen naar 06-44717799.