Burgemeester ziet af van sluiting coffeeshop Pas Op

15-09-2020 Nieuws Kor Kegel

Cor Lamers wil voorkomen dat er overlast ontstaat bij de enige coffeeshop die open zou blijven; foto: Jan van der Ploeg


SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers ziet af van sluiting van coffeeshop Pas Op, gevestigd op de hoek van de Hoofdstraat en de Nieuwe Haven. Drie weken geleden oordeelde de Raad van State dat Lamers begin vorig jaar terecht tot sluiting voor de duur van drie maanden had besloten, na herhaalde verkoop van softdrugs aan een minderjarige. 

Doordat de exploitant bezwaar maakte en later in beroep ging, is de sluiting nooit geëffectueerd. Na de uitspraak van de Raad van State had Lamers er alsnog toe over kunnen gaan. Echter werd die zelfde dag nog duidelijk dat Lamers niet op zijn strepen zou staan, maar dat hij zich bereid toonde om binnenkort in overleg te treden met de exploitant van Pas Op om te bezien of – gezien de tijd die inmiddels verstreken is – een daadwerkelijke sluiting van drie maanden ‘nog nodig en gewenst’ is.  

Dat Lamers nu besloten heeft om de sluiting niet door te zetten, heeft volgens de gemeente te maken met het beperkte aantal coffeeshops in Schiedam.  

Voor coffeeshops geldt dat een aantal van één coffeeshop per twintigduizend inwoners gangbaar is. In Schiedam kunnen zich daarom maximaal vier coffeeshops vestigen. Op het moment dat de burgemeester besloot tot sluiting waren er nog drie coffeeshops in bedrijf. Op dit moment worden er echter nog slechts twee geëxploiteerd, waaronder Pas Op. Als nu één van de twee zou worden gesloten, is de kans groot dat de druk op de enig overblijvende coffeeshop aanzienlijk zal toenemen.
Dat leidt waarschijnlijk tot overlast en mogelijk tot een toename van de straathandel in softdrugs. Met als gevolg risico's voor de openbare orde, de veiligheid en het woon- en leefklimaat. Om die redenen van algemeen belang zal de burgemeester zijn besluit om de coffeeshop op de Hoofdstraat te sluiten niet ten uitvoer brengen. Bij een eventuele nieuwe overtreding zal dat echter alsnog gebeuren. 

Er kunnen zich in Schiedam nu twee nieuwe coffeeshops vestigen. De verdelingsprocedure van 2019 was vastgelopen. Uiteindelijk is toch één kandidaat overgebleven, van wie de aanvraag nu wordt beoordeeld. De gemeente Schiedam start dit najaar een nieuwe verdelingsprocedure voor de vierde coffeeshop. 

In zo'n procedure kijkt de gemeente zorgvuldig of de ingediende plannen voldoen aan alle regels. Zo mogen coffeeshops zich bijvoorbeeld niet vestigen binnen tweehonderd meter van scholen of jeugd- en jongereninstellingen. Ook beoordeelt de gemeente of vestiging van een coffeeshop op een voorgestelde locatie met het oog op de openbare orde en veiligheid wel gewenst is. Verder moet de exploitant van de coffeeshop van onbesproken gedrag zijn. De nieuwe verdelingsprocedure wordt officieel gepubliceerd.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd