Buitensluis beperkt open

04-08-2018 Nieuws Redactie

DELFT - Het Hoogheemraadschap Delfland stelt een 'beperkt schutregime' in bij onder meer de Buitensluis in Schiedam-Zuid. Dit om het water in de Schie en ander binnenwater in de regio, niet te zout te laten worden.

Een beperkt schutregime betekent dat de sluizen alleen bij laagtij open gaan. Dat is ongeveer twee keer zes uur per dag, aldus het waterschap.

Bij het schutten van schepen bij sluizen aan de Nieuwe Waterweg komt veel water met een hoog zoutgehalte het gebied van Delfland binnen, zo stelt Delfland. "Onder normale omstandigheden wordt verzilting tegengegaan door het water door te spoelen met zoet water. Door de aanhoudende droogte en de verminderde aanvoer van zoet water is er daarvoor nu te weinig zoet water."

De beste oplossing is volgens Delfland het sluiten van alle sluizen. "Dat gaat ons op dit moment nog te ver. We willen de beroeps- en recreatievaart niet meer hinderen dan echt noodzakelijk." Het beperkt schutregime geldt voor de Buitensluis en de Parksluizen in Rotterdam. De Vlaardinger Driesluizen worden volledig gesloten, waardoor de scheepvaart daar wordt gestremd. De sluizen liggen dicht bij de kwetsbare natuur van de Vlietlanden.

Het schutregime gaat vannacht om twaalf uur in en blijft van kracht zolang dat vanuit de waterkwaliteit noodzakelijk is, aldus het hoogheemraadschap.