Bouw geluidsscherm langs A20 van start

11-05-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Het werk om de geluidsschermen langs de A20 geschikt te maken voor de verbreding van de weg, begint binnenkort.

De snelweg gaat van twee naar drie rijstroken per richting om het verkeer door de Blankenburgtunnel te kunnen verwerken. Om dit mogelijk te maken moeten geluidschermen worden geplaatst, verplaatst en verhoogd. Dat gebeurt tussen de knooppunten Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen.

Als eerste gaat de noordkant op de schop. Tussen het Kethelplein en de Holysingel bouwt Rijkswaterstaat een betonnen geluidscherm van vier meter hoog. "Het scherm is qua uiterlijk vergelijkbaar met het geluidscherm dat al aan de zuidkant van de A20 staat." De werkzaamheden starten medio mei bij het Kethelplein en schuiven op richting de Holysingel.

Voordat het geluidscherm kan worden geplaatst moet eerst de fundering worden gemaakt. Voor het aanbrengen van de funderingspalen wordt gebruik gemaakt van een heitechniek die minder geluids- en trillingshinder geeft dan bij het aanbrengen van traditionele betonnen heipalen. Deze techniek wordt ook wel inwendig heien genoemd. De inzet is dat met deze methode de geluidsoverlast in de omgeving wordt beperkt. Naar verwachting zitten alle funderingspalen in augustus in de grond. Daarna kan worden gestart met de opbouw van het scherm. 

Aan het geluidscherm wordt van maandag tot en met vrijdag tussen zeven en zeven gewerkt. Om de verkeershinder te beperken is aan de noordkant van de A20 tussen het Kethelplein en de Holysingel een werkweg aangelegd. Het bouwverkeer rijdt via deze weg naar het bouwterrein. Bij de Lepelaarsingel zorgen verkeersregelaars voor een veilige oversteek.Gerelateerd