Boeren in Midden-Delfland hebben ruimte nodig

05-11-2018 Nieuws Redactie

Foto: Paul Meuldijk

SCHIPLUIDEN - Als niet wordt ingezet op een betere landbouwstructuur, zal het landbouwareaal in Midden-Delfland de kritische ondergrens bereiken. Daarvoor waarschuwt LTO Noord. Grond moet beschikbaar komen en blijven voor boeren die willen doorontwikkelen.

"Zoek een goed evenwicht tussen wereldmarktboeren en extensieve natuurboeren, voor beiden is ruimte in Midden-Delfland", stelt Stan Gloudemans van stichting Kavelruil Zuid-Holland. De site Nieuwe Oogst bericht er over. "Maar zorg wel voor voldoende kritische massa, zodat het gebied aantrekkelijk blijft voor melkveehouders. Anders valt het gebied om!", aldus Gloudemans, die afgelopen week sprak op een avond in Schipluiden waar een onderzoek naar de landbouwstructuur van Midden-Delfland werd gepresenteed. 'Het gebied ligt al geïsoleerd en als het te klein wordt, krijg je toeleveranciers en melkophalers hier moeilijk heen", zegt Gloudemans. Nietsdoen zou dat punt van 'omvallen' al binnen tien jaar dichtbij brengen.

Afgelopen maanden bracht de stichting de landbouwstructuur en de perspectieven van de boeren in beeld, onder meer met een analyse uit geografische informatiesystemen en gesprekken met vrijwel alle ondernemers.

Midden-Delfland telt zo'n 55 boeren, voornamelijk melkveehouders, waarvan 34 met opvolger. Over het algemeen is de verkaveling in het gebied niet slecht, met voldoende huiskavels. "Het gebied is te groot om alleen in te zetten op een soort stadsrandlandbouw. Dat gaat ten koste van de gangbare landbouwbedrijven met een opvolger, die het gebied mede overeind houden."

Er is grond beschikbaar om de landbouwstructuur up-to-date te houden. Zo heeft de gemeente Midden-Delfland 135 hectare in bezit. Daarnaast zijn er veel stoppers die grond verhuren en daar komen er nog meer van bij. Grond is nodig voor om 'wereldmarktboeren' te laten groeien, voor de extensivering van natuur- en biologische boeren, voor de reconstructie van de N468 en voor natuurcompensatie. LTO Noord Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland willen de stichting opdracht geven om werk te maken van behoud van een goede landbouwstructuur.


Gerelateerd