Blauwhuishof wordt naam woonbuurt bij armenschool

05-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Een historisch beeld vanaf de Nieuwe Haven

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om de openbare ruimte achter het voormalige postkantoor aan de Lange Nieuwstraat een straatnaam te geven: Blauwhuishof.  

De naam verwijst naar het Blaauwhuis aan de Lange Nieuwstraat 183. Het werd na de bouw in 1765 een Vrouwen-Verbeterhuis. In 1897 kwam hier het Stedelijk Gymnasium. In de twintigste eeuw vestigde zich hier de Schiedamse Muziekschool en een deel van het gebouw was jaren in gebruik bij de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, de ANBO afdeling Schiedam. Sinds enige tijd wordt het in eigendom van de gemeente zijnde pand door Meurkens & Meurkens verhuurd aan creatieve ondernemers.  

Het bouwplan dichter bij de Nieuwe Haven voor de vroegere Stadsarmenschool heette al Blauwhuiskwartier. De tweede a was hierbij uit de oorspronkelijke naam weggevallen. In de nieuwe straatnaam komt die dubbele a ook niet meer voor.  

De gehele openbare ruimte tussen Lange Nieuwstraat, Nieuwe Haven en Oranjestraat gaat Blauwhuishof heten. Er is overigens sprake van dat de voormalige Stadsarmenschool toch nog aangewezen kan worden als gemeentelijk monument. Eerder had het college van B & W daarvan afgezien, op grond van een bouwhistorische verkenning van Hylkema Erfgoed, maar het college ziet aanleiding tot een hernieuwd onderzoek dat vandaag of morgen al afgerond kan zijn. In dat geval zal de reeds verleende bouwvergunning om er wooneenheden te creëren aangepast moeten worden en daar komt dan een afzonderlijke procedure voor.