Bijna helft WOZ-bezwaren via no-cure-no-pay-bedrijven

23-04-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Afgelopen jaar zijn in Schiedam 480 bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-beschikking.

Uitvoerder RBG ontving in een kleine helft van de gevallen het bezwaar van een zogenaamd ‘no-cure-no-pay-bedrijf’; dat gebeurde 221 keer.

"Het aandeel in de WOZ-bezwaarschriften van deze bureaus is op dit moment 42 procent, ongeveer gelijk aan het percentage over 2018", schrijft RBG, dat ook de WOZ-beschikkingen voor Vlaardingen en Delft verzorgt. "Wij voeren periodiek overleg met een aantal samenwerkingsverbanden over hoe wij de bezwaren vanuit de no-cure-no-pay-bureaus op een effectieve wijze kunnen afhandelen."

In de drie steden samen werden 1635 bezwaarschriften ingediend; in 2018 waren dat er 1423. In ongeveer een of vijf van de gevallen leidde dat tot een verlaagde waarde van het belastingplichtige pand. "In totaal (in de drie steden) is van 333 objecten de waarde (deels) verlaagd als gevolg van gegronde bezwaren", schrijf RBG. "Dit betreft 0,25 procent van het totaal aantal WOZ-objecten (135.041)."

Als inwoners en pandeigenaren in de drie steden dan nog niet akkoord waren, gingen ze in beroep. Dat gebeurde vorig jaar in 189 gevallen. Dat konden gevallen van beroep, hoger beroep of beroep in cassatie zijn. In 2018 werd 179 keer een beroepschrift ingediend. Hieronder vielen ook de zuiveringsheffing en watersyssteemheffing. Het beroep gold in 52 procent van de gevallen de WOZ-beschikking.

Van de 171 beroepsprocedures die in 2019 zijn begonnen, is al 43 keer uitspraak gedaan door de rechter. "In achttien gevallen is de RBG in het gelijk is gesteld en zijn twee beroepen gegrond verklaard", rapporteert de belastinginner. "Verder is voor 23 gevallen een schikking getroffen en zijn er 22 ingetrokken. Het restant van de beroepsprocedures moet nog worden afgedaan."

Er werden vorig jaar vijftien hoger beroepsprocedures ingesteld. Dit betreft voornamelijk procedures zuiveringsheffing bedrijven, aldus RBG. Hiervan zijn er twee niet-ontvankelijk verklaard en is geschikt in een procedure. De overige procedures lopen nog. Van de drie cassaties is er één ongegrond verklaard en twee procedures zijn niet-ontvankelijk verklaard.Gerelateerd