Bijna helft Schiedammers heeft migratie-achtergrond

07-06-2022 Nieuws Redactie

Beeld van de opening van het Schiedamse Steunpunt Inburgering vorige week


SCHIEDAM - Schiedam nadert het moment dat de helft van de inwoners een achtergrond heeft buiten Nederland. Bijna 46 procent van de Schiedammers kent nu al een geschiedenis buiten Nederland, en dat aandeel groeit.

Het snelst groeit de groep afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Die neemt ieder jaar zo’n tien procent in grootte toe, zo meldt B&W in de Zomernota. “In totaal gaat het om ruim 5100 inwoners, van wie ruim de helft oorspronkelijk afkomstig is uit Polen en een kwart een Bulgaarse achtergrond heeft. Het merendeel van hen woont in Schiedam-Oost”, aldus het college. Inmiddels heeft één op de zes inwoners van de meest oostelijke wijk van Schiedam een Oost-Europese achtergrond.

De komst van veel arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije, Roemenië en ook de Baltische Staten zorgt voor kopzorgen bij burgemeester en wethouders. Zo blijven de schooladviezen van kinderen in groep 8 in Schiedam ‘behoorlijk’ achter bij het landelijk gemiddeld - als tenminste wordt geredeneerd dat lbo minder goed is en vwo beter.

Maar de komst van nieuwkomers uit oostelijk Europa kent ook pluspunten. Zo kent Schiedam relatief een jonge bevolking. Schiedam vergrijst minder hard dan Nederland als geheel. Is in het land twintig procent van de mensen 65 jaar of ouder, in Schiedam is dat 17,5 procent. Behalve de jonge nieuwkomers zorgen ook uit de stad verhuizende ouderen voor dit effect. En dat heeft bijvoorbeeld als voordeel dat ‘het gebruik van allerlei WMO-voorzieningen in Schiedam naar verwachting minder sterk zal toenemen dan gemiddeld in Nederland’, aldus het college.

PS. Later toegevoegd: de definitie van de bevolking met een migratieachtergrond is dat zij of zelf in het buitenland geboren zijn of dat één of beide ouders dat is.

 Gerelateerd