Bijgewerkte lijst van alle gemeenteraadsleden ooit

24-07-2018 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers spreekt van een interessant inkijkje in het rijke verleden van de gemeenteraad

SCHIEDAM – Het gemeentearchief heeft op een bijgewerkte lijst van (oud-)gemeenteraadsleden niet alleen de op woensdag 21 maart nieuw gekozen volksvertegenwoordigers toegevoegd, maar ook nog een aantal gemeentebestuurders van een eeuw geleden. Zo worden steeds meer hiaten opgevuld op de lijst die op initiatief van toenmalig burgemeester Wilma Verver-Aartsen in 2010 voor het eerst werd opgesteld.  

In 2014 werd de lijst na de raadsverkiezingen op 19 maart van dat jaar voor het eerst bijgewerkt. Het archief heeft dat nu opnieuw gedaan en archivist Jef Jansen heeft er niet alleen de nieuwe raadsleden in verwerkt, maar hij heeft tevens wat reparatiewerk verricht en onder andere overlijdensdata opgenomen van oud-raadsleden die de voorbije jaren met een In Memoriam werden herdacht. 
“Ik vind het bijzonder dat wij wederom dit mooie overzicht kunnen presenteren”, zegt burgemeester Cor Lamers in een woord vooraf. “Met dank aan het gemeentearchief Schiedam krijgen wij zo een interessant inkijkje in het rijke verleden van de Schiedamse gemeenteraad.” 
“De gemeenteraad van Schiedam is het hoogste orgaan van de gemeente Schiedam. De raad vormt het hart van de democratie. Dat doet de raad al decennia lang. Raadsleden zijn er door de jaren heen in alle soorten en maten geweest. Vaak zijn het kleurrijke mensen met het hart op de tong, maar vooral met een passie voor de stad. Allen stappen zij de gemeenteraad in met een roeping: werken aan het nog mooier maken van de stad Schiedam”, schrijft Cor Lamers.  

Oorspronkelijk kwamen voor het nemen van belangrijke besluiten de poorters van Schiedam bijeen. De raad zoals die toen fungeerde, heette de ‘meneport’ ofwel de gemeenschap van poorters of stedelijke burgers. Deze vroege vorm van democratie werd geleidelijk vervangen door een aristocratie, waarbij alleen de meest welvarende, mannelijke burgers deel uitmaakten van de raad of vroedschap, en dat nog voor het leven ook. 
De gemeenteraad zoals we die vandaag de dag kennen, is grotendeels gebaseerd op de Gemeentewet uit 1851, een voortvloeisel van de Grondwet van 1848. De Gemeentewet maakte aan einde aan de juridische verschillen tussen stad en platteland, een systeem dat al vanaf de Middeleeuwen bestond. Vanaf 1851 waren er alleen gemeenten, of ze nu stad waren of dorp, met aan het hoofd ervan een gemeenteraad, bestaande uit rechtstreeks door de stemgerechtigde mannelijke inwoners gekozen leden. Leden van de raad werden eerst voor zes jaar en vanaf 1919 voor vier jaar benoemd. In dat jaar kregen ook vrouwen stemrecht. In september 1919 werden er gelijk twee vrouwen in de raad van Schiedam verkozen. Dat waren Elisabeth Koeten-Ooms voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP­) en Christina Nolet-Kreijns voor de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP).  

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Schiedam begon in 1851 met vijftien raadsleden op 13.266 inwoners. Op maandag 1 januari 2018 bedroeg het aantal inwoners 77.890, goed voor vijfendertig raadsleden.  

De aangevulde lijst van raadsleden en oud-raadsleden maakt ook melding van de wethouders die Schiedam heeft gehad. Sinds de dualisering in 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad, wel van het gemeentebestuur. Vroeger was een wethouder tegelijk gemeenteraadslid. In twee gevallen worden burgemeesters genoemd, omdat ze tevens raadslid waren. 
De namenlijst vermeldt geboorteplaats, geboortedatum, indien relevant overlijdensdatum en plaats van overlijden, zittingsduur. De namenlijst is compleet wat betreft het aantal raadsleden, maar nog niet wat de biografische gegevens betreft. Deze worden in de loop der tijd toegevoegd. De namenlijst wordt gepubliceerd via de webstek van het gemeentearchief. Eventuele correcties en aanvullingen kan een ieder melden via archief@schiedam.nl