Bij het overlijden van Rein Melchers

11-12-2016 Nieuws Rein Melchers

COLUMN - Dezer dagen heeft de familie in besloten kring afscheid genomen van Rein Melchers. Hij was een Schiedams distillateur van de oude stempel en in veel opzichten de laatste vertegenwoordiger van een voorbij tijdperk. Als ik bij de Korenbeurs het standbeeld zie van de distillateur passeer , moet ik altijd aan Rein Melchers denken. Nu hij is overleden, komt zijn rijzige gestalte mij des te scherper voor de geest.

Rein Melchers heeft zich altijd beschouwd als de hoeder van een erfgoed. Hij was niet de eigenaar van het familiebedrijf op de Lange Haven, waar de kleurrijke reclame voor Locomotief Jenever op de zijmuur was geschilderd. Het was hem toevertrouwd. De familie Melchers was al generaties in Schiedam gevestigd. Ze behoorde tot de katholieke bovenlaag en ze hield zich bezig met branden en distilleren. De heren waren te vinden in tal van besturen en vaak zetelde een Melchers in de gemeenteraad. Het was aan Rein Melchers om die traditie te handhaven. Daarmee gaf hij zijn leven inhoud. Hoe dierbaar ze hem waren bleek uit het feit dat zich in de bedrijfspanden op de Lange Haven iets van een museum bevond en een enorme verzameling miniatuurflesjes.

De distilleerderij van de familie heeft Rein Melchers moeten verkopen omdat de voortzetting van het bedrijf niet meer mogelijk was tijdens de prijzenoorlog uit de jaren zestig, die bijna gezien kan worden als een trage en collectieve zelfmoord van de in Schiedam overgebleven distilleerderijen. Rein Melchers bleef echter ook zonder het familiebedrijf het erfgoed beheren. Hij zette zijn tomeloze energie – dat die zo tomeloos was zag je niet meteen aan deze rustige aristocratische figuur – hij zette al zijn energie in voor het behoud van het branders- en distillateursvak in Schiedam. Niet voor niets is het Jenevermuseum juist in de oude bedrijfspanden van Melchers gevestigd. Altijd was hij op de achtergrond aanwezig om het in leven houden van de Schiedamse tradities rond branderij en jenever te bevorderen. Zonder hem zou daar nu niet veel van over zijn.

Zo heeft Rein Melchers zich een waardig telg betoond van zijn familie. Het is duidelijk hoe de steeg van de Lange Haven genoemd moet worden, die ligt tussen de Havenkerk en het jenevermuseum. Dat wordt het Rein Melcherspad.Naschrift. De familienaam van Melchers en het merk Locomotief zijn nog steeds met elkaar verbonden, zoals blijkt uit deze site van het Amsterdamse café De Doffer, dat in handen is van een lid van de familie Melchers. De Doffer bestaat al een jaar of veertig en ik kwam er al in mijn studententijd. Aanbevelenswaardige  pleisterplaats.

Een ander jenevermerk dat met het geslacht Melchers in verband wordt gebracht, is Olifant. Olifant werd niet gemaakt door de familietak, waar Rein Melchers vanaf stamt. Het merk bestaat nog steeds. Hier iets meer informatie op de site van de roemruchte Zeeuws-Vlaamse slijterij De Vuurtoren.

Look Tv maakte in 2010 een portret van Rein Melchers, op deze pagina te zien.


Gerelateerd