Bibliotheek: balans zoeken tijdens Media Ukkie Dagen

13-03-2023 Nieuws Advertorial


SCHIEDAM - Kinderen gezond laten opgroeien met media, dat willen we allemaal.

Maar hoe breng jij, als ouder of opvoeder, balans aan tussen mediagebruik en andere activiteiten? En hoe zit dat met de balans tussen stilzitten en actief bezig zijn? Tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 tot 31 maart staat mediawijsheid in de opvoeding centraal. Dit jaar is er volop aandacht voor balans. Balans in hoe kinderen media lezen, luisteren en kijken. Kortom: hoe bewegen kinderen mét media? Laat je inspireren en doe mee!

Mediaopvoedingsexpert Denise Bontje helpt je op weg in haar webinar. Op 28 maart geeft Denise Bontje een gratis landelijk webinar voor ouders van kinderen tussen nul en zes jaar. Dus: dinsdag 28 maart, van acht tot negen uur in de avond, landelijk webinar mediaopvoeding. Kijk hier voor aanmelden.