Bewoners van Veeartsweg raken zon en uitzicht kwijt

29-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Let's Go West werpt ook schaduw af

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur heeft een eerste zienswijze binnengekregen naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Toernooiveld. Het is een kritische reactie. Een echtpaar aan de Veeartsweg vreest door de bouw van de twee woontorens van Let’s Go West het fraaie uitzicht kwijt te raken, terwijl ze ook zonuren kwijtraken en meer schaduw en wind op hun balkon mogen verwachten.  

Het bouwplan is eerder op verzoek van omwonenden gewijzigd, waardoor de hoge en de lagere woontoren werden ‘omgeruild’. Die andere positionering betekent echter dat het echtpaar aan de Veeartsweg er de dupe van wordt. Het paar vreest voor vermindering van de waarde van hun appartement op de zesde etage. Bovendien voorziet het paar een verlies aan privacy door de inkijk van de nieuwe buren op hun balkon en in de woning.

De gemeenteraad krijgt het verzoek om het ontwerp-bestemmingsplan op deze punten te heroverwegen. De toevoeging van commerciële ruimten onder de twee woontorens met daarmee samenhangende verkeersbewegingen en de daarvoor benodigde ventweg vermindert het woongenot, schrijft het echtpaar. Tot de Kerst kan een ieder zienswijzen indienen over het ontwerp-bestemmingsplan Toernooiveld, dat de bouw van Let’s Go West mogelijk moet maken.  

In het bestemmingsplan Schiedam-West in 2012 werd al rekening gehouden met dit bijzondere project, Let’s Go West, ontwikkeld door The World is Our Home (WOH), een initiatief van Michiel Versteegh, Annemarie Sour, Karel Sant en Carol Hol. Het gaat om twee woontorens van 51 en 36 meter hoog, met niet alleen dertig koopappartementen op de bovenste drie woonlagen en 119 (middel)dure huurappartementen eronder, maar ook met een brasserie, een versmarkt en fysiotherapie met allerlei sportfaciliteiten op de begane grond. 
Die commerciële ruimten waren in 2012 nog niet voorzien en daarom moest het bestemmingsplan West worden aangepast. Bovendien is de positionering van de twee woontorens iets gewijzigd, waardoor ook een strijdigheid met het bestemmingsplan ontstond. Met het vorige week ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan Toernooiveld wordt het bouwplan Let’s Go West alsnog mogelijk gemaakt. Er volgt nog een informatieavond voor de omwonenden en andere betrokkenen zoals het bedrijfsleven rond de Wiltonhaven.