Bewoners roepen duivenpoep over zichzelf af

05-10-2015 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) krijgt haar noodkreet over de duivenpoep op de nieuwe Westerhavenbrug, linea recta teruggekaatst

Afgelopen weekend deed de BVSZ een noodoproep richting gemeente Schiedam: "Dit kan toch zo niet langer! De Westerhavenbrug is afgelopen woensdag geopend en bezwijkt nu al onder de duivenpoep!"

Vanavond kreeg de vereniging de bal teruggespeeld van Marcel Kreuger, namens de gemeente voorzitter van het wijkoverleg Zuid. "Het zijn de bewoners zelf die hun eigen duiven hebben gekweekt", stelde hij vanavond in het wijkoverleg. De bewoners vertroetelen de duiven in hun wijk, en met name rond de brug. Ook al is het ontwerp van de brug volgens Kreuger voor de duiven 'voortplantingsonvriendelijk' uitgevoerd, tegen zulke duivengezinde omstandigheden is dat ontwerp ook niet bestand.



Gerelateerd