Beukenhof blijft 't zonder ov stellen

24-05-2020 Nieuws Kor Kegel

De bussen van de RET kunnen elkaar op de P.J. Troelstralaan niet passeren


SCHIEDAM – De P.J. Troelstralaan is ongeschikt voor openbaar vervoer, want de grote stadsbussen van de RET kunnen er elkaar niet passeren. Daarom zal er geen OV-verbinding mogelijk zijn tussen metrostation Troelstralaan en begraafplaats en crematorium Beukenhof.

Als alternatief werkt het gemeentebestuur van Schiedam nu aan een verbetering van de looproute tussen het metrostation en de ingang van de Beukenhof aan de Burgemeester Van Haarenlaan. Maar ook aanvullend vervoer zoals Argos Mobiel en deelfietsen komt in beeld.

Behalve dat de rijbaan van de P.J. Troelstralaan te smal is voor de RET-bussen is er nog een reden om de route van lijn 51 in Schiedam-West niet te verleggen. De haltes aan de Aleidastraat en Nieuwe Damlaan worden goed gebruikt en ov-passagiers naar De Erker en Schiewaegh zouden zwaar gedupeerd worden als ze vanaf de Rembrandtlaan en de Troelstralaan moeten lopen.  

Een en ander blijkt uit de Schiedamse reactie op de concept-vervoersplannen 2021 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De betrokken gemeenten hebben tot vrijdag 5 juni de tijd om erop te reageren, maar Schiedam is er al uit. Het scheelt namelijk dat de lang gekoesterde ringlijn voor de RET-bussen in Schiedam een stapje dichterbij komt. In het vervoerplan van de RET staat het voorstel dat lijnen 51 en 53 aan elkaar worden gekoppeld op die momenten dat de frequentie gelijk is. Volgens de dienstregeling is dat alleen het geval overdag op werkdagen. Maar de gemeente Schiedam beschouwt het als een opmaat naar een volwaardige ringlijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar meermaals pogingen gedaan om het ov in Schiedam te verbeteren en dit eerste stapje is veelbelovend, al is wel duidelijk dat de gemeente voor meer succes er ook zelf geld in moet steken. De hoogte van de gemeentelijke cofinanciering hangt af van de mate van dienstverlening die bereikt kan worden.  

De Schiedamse ambitie is dat de ringlijn ook op andere momenten van de week gaat rijden. Hiermee verbetert de bereikbaarheid van de stad enorm, zegt het college. “Hiermee maken we stappen bij het behalen van de doelen uit onze mobiliteitsvisie.”  

Het plan is om de dienstregeling van de ringlijn gedurende drie jaar uit te breiden naar de avonden, weekenden en vakantieperioden. Het college schrijft: “Ons doel is om te bereiken dat deze uitbreiding vanaf 2024 in de reguliere dienstregeling van de RET kan worden opgenomen.”

In juli nam de Schiedamse gemeenteraad unaniem een motie aan van het AOV, waarin raadslid Cock de Jong pleitte voor een hop-on-hop-off-bus. Zo’n bus wordt in toeristische steden ingezet om bezoekers een makkelijke ‘opspringmogelijkheid’ te geven. Op allerlei punten kun je in- en uitstappen zonder veel poespas. De motie roept het college, de MRDH, de RET en ook andere OV-aanbieders op om een kwaliteitssprong te maken in de integratie van lokaal vervoer, doelgroepenvervoer en de last mile. 

Want het huidige OV-aanbod voldoet niet. Nieuwbouwwijken en delen van Schiedam-Noord, -West en -Zuid zijn onvoldoende bereikbaar. Te lang zijn er bezuinigingen geweest die ten koste gingen van de frequentie en het aantal bushaltes, waardoor locaties van openbaar belang te moeilijk bereikbaar zijn – maar waardoor het OV ook onvoldoende aantrekkelijk is om als alternatief voor de auto te dienen. Sportaccommodaties, recreatiegebieden, begraafplaatsen, zwembaden en maatschappelijke gebouwen moeten gewoon een bushalte voor de deur krijgen en als de RET het niet doet (de MRDH beslist daarover), dan moeten andere OV-aanbieders ertoe in staat worden gesteld, bijvoorbeeld Argos Mobiel of een ander werkgelegenheidsproject via Stroomopwaarts. De gemeenteraad dringt aan op vaste routes, vaste tijden en een betaalbaar vervoerskaartje.


Gerelateerd