Beter OV door combinatie van RET, Argos en bedrijfsbussen

18-05-2019 Nieuws Kor Kegel

De metro laat zich, evenals tram, bus en trein, uitstekend combineren met bedrijfsvervoer en Argos Mobiel

SCHIEDAM – Een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer? Burgemeester en wethouders van Schiedam zien stellig de mogelijkheden om de fijnmazigheid in het OV te verbeteren.

Het reguliere vervoersaanbod van de RET zou hiertoe gecombineerd moeten worden met doelgroepenvervoer en de ‘last mile’. Onder die laatste categorieën vallen werknemersvervoer met bedrijfsbussen en Argos Mobiel, gericht op ouderenvervoer met andersoortige voertuigen. 
Schiedam wil proberen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) in die gedachte mee te krijgen.  

“De komende maanden willen we samen met bewoners, bedrijven, MRDH, Argos en RET in beeld brengen hoe we invulling kunnen geven aan een hoogwaardig, vlot en financieel houdbaar vervoersysteem”, schrijft het college van B & W aan de Schiedamse gemeenteraad. De woensdag verstuurde brief is gisteren openbaar gemaakt. Het college spreekt letterlijk van een integratie van lokaal vervoer, doelgroepenvervoer en de last mile. Dat laatste is de kroon op fijnmazigheid door mensen letterlijk voor de deur van hun huis of flat thuis te brengen.  

Eerder deze maand reageerde het college op het Vervoerplan 2020 van de MRDH. Dat Vervoerplan gaat over het openbaar vervoer in het hele gebied van de Rijnmond en Haaglanden. Toen al gaf het college aan te zinspelen op een verbetering van de fijnmazigheid in het OV en het combineren van verschillende vormen van het vervoeraanbod.  

In 2012 al is sterk bezuinigd op het lokale busvervoer in Schiedam. Van en aantal lijnen werd de avondbediening beëindigd en de frequentie in het weekend sterk ingeperkt. B & W van Schiedam vragen de MRDH nu niet voor het eerst om het vervoer in de avonduren te verbeteren. Maar het college bereidt nu een initiatief voor om zelf de verschillende vervoerders bijeen te brengen voor noodzakelijk aanvullend OV.

Schiedam maakt een Mobiliteitsvisie en daar komt het allemaal uitgebreider in te staan. “Wij willen de Mobiliteitsvisie ontwikkelen in nauwe samenwerking met de stad en regionale partners. Een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsvisie betrefl het lokaal (openbaar) vervoer. Trein, tram en metro zorgen voor een uitstekende bereikbaarheid van Schiedam. Vooral bij lokaal vervoer — last mile en lokale verplaatsingen - ligt er echter een uitdaging om goede vervoerskwaliteit te realiseren en tegelijk de kosten voor de Schiedammers beheersbaar te houden”, aldus het college.