Bestuurders hebben warm hart voor 't groene Midden-Delfland

15-06-2019 Nieuws Kor Kegel

Gemeentebestuurders uit de omgeving van Midden-Delfland willen met de nieuwe fietsroute iedereen stimuleren om het polderlandschap te ontdekken en beter te leren kennen. Van links naar rechts Arnoud Rodenburg, Koos Karssen, Sonja Smit, Hans Horlings, Marja van Bijsterveldt, Leen Snijders, Edo Haan, Jeroen Ooijevaar, Wendy Renzen-van Leeuwen en Bart de Leede. Geheel rechts staan Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten en Michel van Ruyven, een van de samenstellers van de nieuwe fietsroute. Foto: Martin Visser

VLAARDINGEN – Sonja Smit voorspelt: “Hierdoor ga je met andere ogen naar het gebied kijken.” Als wethouder van de gemeente Midden-Delfland kent ze het gelijknamige gebied uitstekend; ze heeft alles dat met het gebied te maken heeft in haar portefeuille. Toch weet ze dat ze dankzij de Boerderijenfietsroute nieuwe kennis opdoet.

Bart de Leede beaamt het: “Er is geen plekje in Midden-Delfland dat ik niet ken. Maar het bijzondere van zo’n boekje is dat je nieuwe details ontdekt.” De Vlaardingse wethouder heeft ontelbare keren door het veenweidegebied gefietst en toch is hij benieuwd wat de nieuwe fietsroute hem kan leren om anders naar de historische boerderijen te kijken. 

Sonja Smit en Bart de Leede behoorden tot de gemeentebestuurders die vanochtend naar de Wijnboerderij in de Vlaardingse Zuidbuurt waren gekomen om de eerste exemplaren van de Boerderijenfietsroute in ontvangst te nemen: een plechtig momentje met als doel om het boekje-met-fietskaart onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Het is een nieuwe uitgave van de Midden-Delfland Vereniging, de tweede dit jaar en in een oplage van liefst vijfduizend exemplaren, want de vereniging hoopt op veel recreanten. Dat is goed voor de horeca in het gebied en de boeren die streekproducten verkopen. De tocht is 28 kilometer en begint aan de Zouteveenseweg in Schipluiden en voert langs de Willemsoordseweg, de Trekkade, de Holyweg, de Woudweg, de Harreweg, Abtswoude, de Groeneweg, de Kandelaarweg, de Schieweg, de Tramkade, Abtswoude, de Woudseweg, de Ommedijk, ’t Woudt, de Laan van Zeestraten, de Commandeurskade, de Gaagweg en de Westgaag en dan hebben we dus Schipluiden, Vlaardingen, Schiedam-Kethel, de Kandelaar, de Delftse Schie en onderlangs Delft ook ’t Woudt aangedaan. Een bovenlokale themaroute ter aanvulling op de regionale fiets- en wandelroutes die donderdag 18 april in Maassluis werd gepresenteerd door De Hoek van Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van zeven aangrenzende gemeenten.                                              

De oud-burgemeester van Maassluis, Koos Karssen, tegenwoordig voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging, prees vanochtend het prachtige gebied, “behalve als we naar hiernaast kijken”. Want rakelings langs de Wijnboerderij is de Blankenburgverbinding ofwel de A24 in aanleg. Overigens komt deze nieuwe rijksweg in een landtunnel langs de Wijnboerderij, de Hollandtunnel. De presentatie van de Boerderijenfietsroute markeerde de opening van de Midden-Delfland Dag, die na een regenachtig begin steeds zonniger werd en gaandeweg meer bezoekers naar de braderie, optredens, workshops en andere activiteiten.  

Terwijl het Groot Vlaardings Koor liederen zong over de Wijnboerderij en de Zuidbuurt, hieven de bijeengekomen gemeentebestuurs de glazen champagne. Het voltallige college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland was aanwezig. Burgemeester Arnoud Rodenburg en zijn vrouw Adriëtte waren net van een weekje Ivoorkust teruggekomen en voorts waren er de wethouders, Sonja Smit, Hans Horlings en Wendy Renzen-van Leeuwen. Voorts waren er de burgemeesters van Delft en Maassluis, Marja van Bijsterveldt en Edo Haan, en uit Schiedam, Vlaardingen en Westland respectievelijk wethouders Jeroen Ooijevaar, Bart de Leede en Leen Snijders. Ook de vereniging Natuurmonumenten was vertegenwoordigd in de persoon van Anneklaar Wijnants. 
“Gelukkig dragen de bestuurders eensgezind het groene en mooie Midden-Delfland een warm hart toe”, sprak Koos Karssen.  

De Midden-Delfland Vereniging groeit na veertig jaar nog steeds en telt nu 3200 leden, van wie twee derde in de omliggende steden woont en een derde in het gebied zelf. Drie vrijwilligers van de vereniging hebben de Boerderijenfietsroute samengesteld: Michel van Ruyven, Elly Janmaat en Ceciel Sillevis. 
Midden-Delflanddeskundige Frits van Ooststroom hielp ze aan informatie over de historische boerderijen en aanvullende foto’s. Het boekje is gedrukt bij Stout in Vlaardingen.