Bestemmingsplan Schieveste maakt nog wel hotel mogelijk

13-09-2019 Nieuws Kor Kegel

De Euroscoop kreeg de ruimte, maar nu wil de gemeente strakker toezien op de ontwikkelingen rondom

SCHIEDAM – Om geen afbreuk te doen aan het gewenste eindbeeld van Schieveste gaan burgemeester en wethouders het bestemmingsplan er meer op toespitsen. Vier jaar geleden nog bood het bestemmingsplan een zekere ruimte en flexibiliteit voor de ontwikkeling van een bioscoopcomplex, horeca en een hotel. Die flexibiliteit was er op de Euroscoop niet bij voorbaat te beknellen. Ontwerp en vormgeving kregen de vrije hand.  

In 2016 startte de bouw van de megabioscoop. Nu de Euroscoop er al enige tijd staat en goed draait, vindt het college van burgemeester en wethouders dat de flexibiliteit in het bestemmingsplan niet meer nodig is. Nu zou het juist afbreuk kunnen doen aan de gewenste eindkwaliteit, zoals omschreven in het stedenbouwkundig plan Schieveste fase 5. 
Daarom wordt er nu nauwkeuriger gestuurd op wat er nog mogelijk is. Een hotel als hoogteaccent krijgt nog wel volop de ruimte op het braakliggende, noordoostelijke deel van Schieveste fase 5. Dat is nabij de plek waar de Noorderweg de Schie oversteekt om op de Parallelweg aan te sluiten.  

Het ontwerp-bestemmingsplan Schieveste fase 5, eerste herziening, ligt nog enkele weken ter inzage. Tot dinsdag 1 oktober kunnen bij de gemeente zienswijzen worden ingediend.