Beheerstichtingen voor sportparken A4 en Harga

19-06-2016 Nieuws Redactie

De plattegrond laat zien wat er van sportplaza Harga overblijft na de beoogde woningbouw

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten om twee beheerstichtingen op te richten voor sportpark A4 en sportpark Harga. Dat besluit vloeit voort uit het uitvoeringsprogramma Schiedam in Beweging fase 1, door de gemeenteraad vastgesteld op woensdag 27 mei 2015.

De beheerstichtingen gaan op donderdag 1 september van start. Het uitgangspunt is dat de sportaccommodaties worden geëxploiteerd door zelfstandige organisaties, die zakelijk maar welwillend met de sportclubs omgaan. Het gemeentebestuur denkt daarmee maatschappelijk en financieel tot een optimaal rendement van de gemeentelijke sportvoorzieningen te komen.