Beheerstichtingen gaan Harga en Sportpark A4 exploiteren

08-12-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam richt twee beheerstichtingen op die de nieuwe sportaccommodaties op sportpark Harga en Sportpark A4 gaan exploiteren. De Klankbordgroep Sport is gisteravond uitgebreid geïnformeerd over de opzet van deze stichtingen. De stichtingen hebben tot doel een eigentijds, ondernemend en multifunctioneel sportpark te beheren. De beheerstichtingen krijgen medio 2016 gestalte. 

Wethouder Nathalie Gouweleeuw somt  de voordelen van de stichtingen op: “De stichting heeft de verantwoordelijkheid over de sportaccommodatie: over het onderhoud, de schoonmaak ervan en het exploiteren van de accommodatie. De sportverenigingen kunnen zich helemaal gaan richten op clubzaken, zoals het opleiden van trainers, het begeleiden van de teams en het behouden en aantrekken van jeugdspelers. De gemeente wil regie voeren en met deze opzet kunnen sportparken op afstand worden geëxploiteerd.” Volgens wethouder Gouweleeuw kan een stichting de Schiedamse sportverenigingen voor een belangrijk deel ontzorgen.

Toezicht op adequaat bestuur
De gemeente Schiedam sluit een exploitatieovereenkomst met de stichtingen en kan hierop scherp sturen aan de hand van de kadernota ‘Verbonden Partijen’ en door de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Ook voorzien statuten erin dat er plafonds zijn voor eventuele overschotten, dat er toezicht is op adequaat bestuur en dat er een evaluatie komt van de gemeentelijke bijdrage na de eerste twee exploitatiejaren.

Elke stichting valt onder een Raad van Toezicht waarvoor de gemeente, in overleg met de sportclubs, drie tot vijf leden selecteert. De beheerstichtingen voor Harga en Sportpark A4 krijgen een sportparkmanager als directeur-bestuurder, die zorgt voor de exploitatie en een optimaal gebruik van de accommodatie. De sportclubs op de twee accommodaties gaan een vast huurbedrag betalen.


Gerelateerd