Begroting in teken sociaal-economische versterking

04-10-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De Schiedamse begroting 2018 heeft een omvang van ruim 279 miljoen euro. Dit jaar was dat 291 miljoen. Die vermindering is vooral toe te schrijven aan minder inkomsten vanuit het Rijk.

Het versterken van het sociaal-economisch profiel van de stad is volgens wethouder Nathalie Gouweleeuw het hoofdthema van het financiële plan.

Het college stelt zelf erin geslaagd te zijn om de verminderde inkomsten vanuit het Rijk op te vangen. Volgend jaar komt er 181,4 miljoen van het Rijk. Samen met 43,4 miljoen aan inkomsten vanuit heffingen en 54,3 miljoen (met grondexploitatie en erfpacht voor 24 miljoen als grootste post) aan andere inkomsten is dat wat Schiedam te besteden heeft volgend jaar.

De grootste uitgavenpost wordt gevormd door de uitkeringen die gemeente verstrekt: 64,2 miljoen in totaal. Aan jeugdzorg en WMO wordt 36,5 miljoen uitgegeven, aan onderwijs 15,9 miljoen, aan verkeer en wegen 14,3 miljoen

De overheveling van rijkstaken naar de gemeente is volgens het college goed verlopen. Het is volgens hen gelukt om kwetsbare Schiedammers die zorg nodig hebben deze zorg ook te kunnen geven. Ook op het gebied van sport en werk en met de initiatieven voor een duurzaam Schiedam zijn positieve ontwikkelingen voor de Schiedammers in gang gezet. “Met de Begroting 2018 leggen we een belangrijk fundament en spelen we in op de toekomst van Schiedam”, aldus burgemeester Lamers.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 november over de Begroting 2018.Gerelateerd