Beeldkwaliteit moet zwaar wegen in offertes voor Parkweg-Midden

05-12-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Bij de selectie van aannemers voor de herontwikkeling van Parkweg-Midden zullen de gemeente Schiedam en Woonplus de beoogde beeldkwaliteit zwaar laten meewegen. Dit stukje Nieuwland moet er nadrukkelijk op vooruitgaan. Daarom kijken de gemeente en Woonplus naar de financiën, het tijdsschema en de duurzaamheid (uitgangspunt is: gasloze woningen), maar vooral ook welke aannemer in zijn offerte de beste beeldkwaliteit omschrijft.

Het gaat om de omgeving van de Van Heuven Goedhartstraat en M.C.M. de Grootstraat. De gemeente en Woonplus hebben in september de intentieovereenkomst Parkweg-Midden getekend. Begin 2018 zetten ze volgende stappen. De herontwikkeling van dit centrale deel in Nieuwland omvat de sloop van 304 portiek- en galerijwoningen en het terugbouwen van maximaal 240 woningen. Het is de bedoeling om één marktpartij te selecteren die de bestaande woningen sloopt en de grond saneert en bouw- en woonrijp maakt. Van de marktpartij wordt verwacht de koopwoningen voor eigen rekening en risico te ontwikkelen. Woonplus geeft opdracht tot de bouw van de sociale huurwoningen. De nieuwbouw zal bestaan uit zestig procent sociale huurwoningen en veertig procent koopwoningen.

Het wordt nu al gezien als een complex traject dat intensief is en tijd kost, mede omdat de gemeente en Woonplus als gezamenlijke opdrachtgevers gaan optreden. Het gehele project is gasloos en zal met ‘nul op de meter’ worden gerealiseerd.

Het beeldkwaliteitsplan is juridisch niet bindend, maar de gemeente en Woonplus verwachten van de bedrijven die een offerte uitbrengen een “minimale score op beeldkwaliteit”. Om tot een aanvaardbaar ruimtelijk plan te komen zullen offertes aan het beeldkwaliteitsplan Nieuwland worden getoetst. In de gunningscriteria wordt duidelijkheid geboden welke beeldkwaliteit hoger wordt gewaardeerd.

Volgens de huidige planning begint Woonplus in het tweede kwartaal van 2018 met de uitverhuizing van de zittende huurders. Het project is onderverdeeld in vier fases en loopt tot en met 2024.


Gerelateerd