B&W wil Rotterdamwet in Schiedam

06-12-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Het kan zo maar dat ieder die zich over een jaar in Schiedam wil vestigen in een huurhuis, doorgelicht zal worden door de politie. Dat geldt van wel voor een beperkt aantal straten.

B&W van Schiedam willen de 'Rotterdamwet' ook elf Schiedamse buurten laten gelden en een screening van veroorzakers van woonoverlast elders kan daar bij horen. Met de maatregelen wil het college de leefbaarheid in delen van de stad verbeteren, door woonoverlast terug te brengen en eenzijdige samenstelling van straten en buurten tegen te gaan.

B&W komen met een startnotitie waarin zij met voorstellen komen aan de gemeenteraad. Het inroepen van de Rotterdamwet moet worden aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het college wil graag een goede inhoudelijke discussie en besluitvorming voor een ingrijpend middel als de Rotterdamwet van kracht zal worden. Vanavond wordt in het Stadserf over invoering van de wet gesproken, op 14 december staat het op de agenda in de raadscommissie.

“Het gaat om een belangenafweging”, zo lichtte wethouder Alexander van Steenderen van Wonen vanmiddag toe. “Het inleveren van privacy tegen gunste van de leefbaarheid.”

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, zoals de Rotterdamwet officieel heet, kent volgens Van Steenderen een viertal categorieën in maatregelen: daaronder het weren van mensen met een inkomen onder een bepaalde grens en het voorrang geven aan mensen vanuit een bepaalde sociaal economische categorie. Per 1 januari wordt de wet landelijk uitgebreid met de mogelijkheid om mensen door te lichten bij vestiging.

Volgens Van Steenderen zal uiteindelijk 6,7 procent van de woningvoorraad in de stad onder de Rotterdamwet gaan vallen. Schiedam volgt met de maatregel behalve Rotterdam ook andere gemeenten in de directe omgeving als Vlaardingen en Capelle aan den IJssel.

Volgens wethouder Marcel Houtkamp (onder meer van Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Vastgoed) moet in het kader van de Rotterdamwet juist vanwege het ingrijpende karakter, per maatregel en per straat worden aangegeven waarom de bijzondere eisen van de Rotterdamwet van kracht zouden moeten zijn. B&W ziet af van inkomenseisen, maar kiest voor het voorrang geven aan nieuwe inwoners met bepaalde sociaal-economische eigenschappen. Ook wil het college de maatregel van het doorlichten van nieuw inwoners gaan inzetten. Hoe dit doorlichten precies in zijn werk gaat is vooralsnog niet erg duidelijk – ook omdat er elders nog geen ervaring mee is opgedaan.

De woningen die in Schiedam onder de Rotterdamwet zullen vallen, in de plannen van B&W, zijn volgens Van Steenderen voor tachtig procent eigendom van Woonplus.


Gerelateerd