Armenschool valt buiten eerste fase Blaauwhuiskwartier

11-06-2019 Nieuws Kor Kegel

De voormalige armenschool aan de Nieuwe Haven. Het college spreekt van sloop en herbouw

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders willen afwijken van het bestemmingsplan Binnenstad 2014 door een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 26 appartementen en vijf loftwoningen op de locatie Lange Nieuwstraat 191. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van het Blaauwhuiskwartier, waar uiteindelijk 61 woningen gepland zijn.  

De voormalige armenschool valt in de derde fase. Het college van B & W spreekt van sloop en herbouw ten behoeve van twaalf starterswoningen. Begin dit jaar vroeg de Historische Vereniging Schiedam om respectvol om te gaan met de armenschool, omdat er al zo veel van de arbeidersgeschiedenis in Schiedam verloren is gegaan. De vereniging is het er niet mee eens dat het grootste deel van de school uit 1862 gesloopt wordt om er twaalf starterswoningen mogelijk te maken. De vereniging ziet goede mogelijkheden om die starterswoningen te realiseren met behoud van het casco. De armenschool bevindt zich op het terrein achter het Blaauwhuis aan de Lange Nieuwstraat. Het pand was tot voor kort in gebruik bij verschillende verenigingen.  

Het college schrijft de gemeenteraad dat de initiatiefnemer ervoor gekozen heeft om de ontwikkeling van het Blaauwhuiskwartier in drie delen op te splitsen. Overigens zal de tweede fase bestaan uit de realisatie van acht woningen in wat de noordvleugel wordt genoemd. Daar is een aparte procedure nodig vanwege de monumentenstatus van de huidige gebouwen.  

Aan de eerste fase wil het college meewerken, maar voor dit bouwdeel is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. Voor de volgende twee fases zal het college de raad niet om goedkeuring vragen.

Het bestemmingsplan laat wel woningbouw toe, maar alleen als voldaan wordt aan de normen van de Wet Geluidhinder en dat is hier niet het geval. Dat geldt ook voor de overschrijding van zeventig centimeter van de maximale bouwhoogte van zestien meter. Het college vindt die overschrijding beperkt en niet van negatieve invloed op het beschermd stadsgezicht in de omgeving. 
Het bouwplan draagt bij aan de doelen van de Schiedamse Woonvisie en de Binnenstadsvisie, waarin gestreefd wordt naar meer woningen in Schiedam-Centrum. 
De overschrijding van de geluidsnormen is ook beperkt, doordat de woningen worden voorzien van gevelisolatie. Dat garandeert een goede nachtrust en voorkomt slaapverstoring, zegt het college, verwijzend naar de ambities uit het Actieplan Lucht & Geluid.  

Het college kan de omgevingsvergunning niet eerder verlenen dan nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. De raadsleden hebben nog een kleine drie weken de tijd om aan te geven of ze het bouwplan in een raadsvergadering willen behandelen. Dat gebeurt alleen als tenminste één vijfde van de 35 raadsleden daarom vraagt.